Beste lokaalhouder en/of biljart-, pool- of snookerzaal,

Horecaondernemers verkeren door de coronacrisis in zwaar weer. Uit onderzoek van KHN onder bijna 5000 horecaondernemers blijkt dat relatief veel van de respondenten geen of nauwelijks buffers meer hebben.

Sportverenigingen geven aan het ook moeilijk te hebben en de eerste berichten over sluitingen van biljartlokaliteiten zijn al bekend.

Als KNBB hebben we naast de lancering van het steunfonds Support & Speel tijdens het openstellen van de steunmaatregelen van de overheid vooral gepleit om de diverse SBI-Codes waar met name biljart-, snooker-, poolzalen en biljartverenigingen onder vallen, toe te staan. Daar is ook vrij snel door de overheid gehoor aangegeven. Toch zijn deze maatregelen niet afdoende voor iedereen.

Daarnaast is er vanuit overheden maar ook van leden de roep om richtlijnen (protocol) om daarmee het biljarten (pool, snooker, carambole) gefaseerd mogelijk te kunnen maken in een tijdelijke 1,5 meter samenleving.

Het is duidelijk dat onze branche het niet makkelijk heeft. Om vanuit de KNBB niet alleen het conceptprotocol beter te laten aansluiten maar ook om een zo goed mogelijke advisering richting overheid en media te kunnen oppakken hebben we een enquête met 23 korte vragen opgesteld. Invullen duurt minder dan 10 minuten.

We beseffen ons dat dit een vreselijke en onwerkelijke periode voor u is en hopen dat de uitkomsten van deze enquête bijdragen aan oplossingen en meer zichtbaarheid van uw wanhoop!

De antwoorden op de vragen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld en zijn op geen enkele manier te herleiden tot individuele respondenten.
 

Bij voorbaat dank voor de snelle actie!
KNBB


Let op: deze enquête is voor biljarthoreca en biljartzalen. Biljart-, pool- of snookerverenigingen zonder accommodatie hoeven deze enquête dus NIET in te vullen.  

Question Title

* 1. Bent u een: (Meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 2. Hoeveel biljarttafels klein heeft u?

Question Title

* 3. Hoeveel biljarttafels groot heeft u?

Question Title

* 4. Hoeveel pooltafels heeft u?

Question Title

* 5. Hoeveel snookertafels heeft u?

Question Title

* 6. In welke provincie is uw lokaliteit gevestigd?

Question Title

* 7. Heeft u een horecavergunning?

Question Title

* 8. Wat is het verwachte omzetverlies in procenten voor heel 2020 indien uw vereniging of lokaliteit gesloten moet blijven tot 1 juni 2020?

Question Title

* 9. Wat is het verwachte omzetverlies in procenten voor heel 2020 indien uw vereniging of lokaliteit gesloten moet blijven tot 1 juli 2020?

Question Title

* 10. Wat is het verwachte omzetverlies in procenten voor heel 2020 indien uw vereniging of lokaliteit gesloten moet blijven tot 1 september 2020?

Question Title

* 11. Wat is het verwachte omzetverlies in procenten voor heel 2020 indien uw vereniging of lokaliteit gesloten moet blijven tot 1 januari 2021?

Question Title

* 12. Ziet u mogelijkheden om voldoende omzet te behalen binnen een tijdelijke 1,5 meter samenleving?

Question Title

* 13. Heeft u al maatregelen genomen (een plan of protocol) om aan de tijdelijke 1,5 meter samenleving te kunnen voldoen?

Question Title

* 14. Hoeveel procent omzetdaling per maand verwacht u wanneer de lokaliteit is aangepast aan de 1,5 meter samenleving?

Question Title

* 15. Ik zie niet of nauwelijks mogelijkheden om weer gewoon open te gaan of een succesvolle doorstart te maken als de sluiting zou duren tot:

Question Title

* 16. Wat was voor de coronacrisis de normale gemiddelde omzet per maand (€) van uw lokaliteit of vereniging?

Question Title

* 17. Wat waren voor de coronacrisis de normale gemiddelde kosten per maand (€) van uw lokaliteit of vereniging?

Question Title

* 18. Hoeveel klanten had u voor de coronacrisis gemiddeld per dag?

Question Title

* 19. Hoeveel klanten verwacht u gemiddeld per dag als uw lokaliteit aan de 1,5 meter samenleving moet voldoen?

Question Title

* 20. Zou u een eenvoudig middel waarmee klanten bij u een (biljart)tafel kunnen reserveren nuttig vinden binnen de tijdelijke 1,5 meter samenleving?

Question Title

* 21. Er is momenteel geen brancheorganisatie voor biljart/pool/snookerlokaliteiten. Denkt u dat het een meerwaarde is als er vanuit de KNBB een brancheorganisatie komt om uw belangen beter te kunnen vertegenwoordigen richting overheden en media?

Question Title

* 22. Maakt u gebruik, of gaat u gebruik maken van één of meerdere van de volgende steunmaatregelen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 23. Heeft u nog iets aanvullends aan ons mee te geven?

T