Screen Reader Mode Icon

Welkom bij deze bevraging

Aan de hand van deze bevraging willen we graag uw ervaringen, zelfevaluatie en leerpunten kennen m.b.t. uw subsidieproject rond preventie van agressie. Bevraag hiervoor gerust ook uw personeel en bewoners.

Dit eerste deel bevat enkele algemene vragen voor de zelfevaluatie van uw VIPA-subsidieproject.

Het volgende deel bevat vragen per deelproject (via aparte link). Zo kunnen we alle deelprojecten samen analyseren, naast de algemene feedback die u in dit deel van de bevraging meegeeft.

Hartelijk dank voor uw deelname aan onze enquête. Uw feedback is belangrijk.
0 van 10 beantwoord
 

T