Op Reade doen wij onderzoek naar de bereidheid van patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van reumatoïde artritis (RA) om preventieve medicatie te gebruiken of leefstijladviezen op te volgen. Hiernaast willen we graag de bereidheid van de reumatoloog tot het toepassen van preventieve interventies onderzoeken. 
 

Hoe werkt de vragenlijst?

We geven een aantal voorbeelden waarbij u de keuze maakt of u in die situatie uw patiënt preventieve medicatie zou voorschrijven. Het betreft 6 verschillende situaties. Daarna volgen 5 vragen over preventieve interventie met medicatie of leefstijladviezen.

 
Voor de hele vragenlijst geldt:

- Alle casussen zijn fictief. Probeer u zo goed mogelijk voor te stellen dat de beschreven casus een patiënt van u betreft.
- Stelt u zich ook voor dat de voorgeschreven medicatie in de casuïstiek  (kosten-)effectief is, volgens tenminste één gerandomiseerde trial.
- De preventieve medicatie moet voor onbepaalde tijd gebruikt worden (in een zo laag mogelijke dosering).
- De vragen zijn voor de vergelijkbaarheid op dezelfde wijze geformuleerd als die voor de patiënten.
- Alle antwoorden die u geeft zijn goed. We zijn alleen geïnteresseerd in uw mening.


Invullen van de vragenlijst duurt 5-10 minuten en is anoniem.
 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Question Title

* 1. VOORBEELD 1
Voorbeeld
Gebruikt uw patiënt geen preventieve medicatie?
Dan heeft uw patiënt 30% kans dat hij/zij RA krijgt binnen 3 jaar. 

Gebruikt uw patiënt wel preventieve medicatie?
-          Dan krijgt hij/zij geen RA.
-          De medicatie geeft geen bijwerkingen.

Vraag 1:
Wilt u preventieve medicatie starten?

Question Title

* 2. VOORBEELD 2
Voorbeeld
Gebruikt uw patiënt geen preventieve medicatie?
Dan heeft uw patiënt 70% kans dat hij/zij RA krijgt binnen 3 jaar.

Gebruikt uw patiënt wel preventieve medicatie?
-         Dan krijgt hij/zij geen RA;
-         De medicatie geeft geen bijwerkingen.

Vraag 2:
Wilt u preventieve medicatie starten?

Question Title

* 3. VOORBEELD 3
Voorbeeld
Gebruikt uw patiënt geen preventieve medicatie?
Dan heeft uw patiënt 70% kans dat hij/zij RA krijgt binnen 3 jaar.

Gebruikt uw patiënt wel preventieve medicatie?
-         Dan krijgt hij/zij geen RA;
-         De medicatie geeft mogelijk milde bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn niet ernstig, maar kunnen wel vervelend zijn. Zoals hoofdpijn, jeuk, misselijkheid of buikpijn. Stopt uw patiënt met de medicatie? Dan stoppen de bijwerkingen ook.

Vraag 3:
Wilt u preventieve medicatie starten?

Question Title

* 4. VOORBEELD 4
Voorbeeld
Gebruikt uw patiënt geen preventieve medicatie?
Dan heeft uw patiënt 30% kans dat hij/zij RA krijgt binnen 3 jaar.

Gebruikt uw patiënt wel preventieve medicatie?
-         Dan krijgt hij/zij geen RA;
-         Dan krijgt hij/zij mogelijk makkelijker een infectie met een virus, bacterie of schimmel. Zo’n infectie is meestal niet ernstig en gaat meestal vanzelf over. Maar soms heeft uw patiënt hier medicatie voor nodig.

Vraag 4:
Wilt u preventieve medicatie starten?

Question Title

* 5. VOORBEELD 5
Voorbeeld
Gebruikt uw patiënt geen preventieve medicatie?
Dan heeft uw patiënt 70% kans dat hij/zij RA krijgt binnen 3 jaar.

Gebruikt uw patiënt wel preventieve medicatie?
-         Dan krijgt hij/zij geen RA;
-         Dan krijgt hij/zij mogelijk makkelijker een infectie met een virus, bacterie of schimmel. Zo’n infectie is meestal niet ernstig en gaat meestal vanzelf over. Maar soms heeft uw patiënt hier medicatie voor nodig.

Vraag 5:
Wilt u preventieve medicatie starten?

Question Title

* 6. VOORBEELD 6
Voorbeeld
Gebruikt uw patiënt geen preventieve medicatie?
Dan heeft uw patiënt 70% kans dat hij/zij RA krijgt binnen 3 jaar.

Gebruikt uw patiënt wel preventieve medicatie?
-         Dan heeft hij/zij nog steeds 70% kans op RA, maar als hij/zij het krijgt, begint het 10 jaar later;
-         De medicatie geeft geen bijwerkingen.

Vraag 6:
Wilt u preventieve medicatie starten?

Question Title

* 7. Hoe hoog moet het risico op RA binnen drie jaar zijn van uw patiënt voordat u preventieve behandeling middels medicatie zou starten?

Question Title

* 8. Als u nadenkt over het wel of niet starten van preventieve medicatie, wat speelt voor u dan de belangrijkste rol? U kunt één antwoord kiezen.

Question Title

* 9. Leefstijlvragen

De laatste 3 vragen gaan over leefstijl adviezen. Leefstijl heeft invloed op het risico op RA, maar het is voor de meeste onderdelen niet goed bekend in welke mate dat het geval is.

Hoeveel procent van uw patiënten met een verhoogd risico op RA (zoals seropositieve artralgie of “clinically suspect arthralgia”) geeft u wel eens leefstijladviezen met als doel om de ontwikkeling van de ziekte te remmen?

Question Title

* 10. Indien u wel eens leefstijladviezen geef, welke dan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk:

Question Title

* 11. Indien u geen leefstijladviezen geeft, waarom niet? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk:

Question Title

* 12. Tot slot, vult u a.u.b. uw leeftijd en geslacht in.

Question Title

* 13. Wat is uw geslacht?

0 van 13 beantwoord
 

T