Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Waar staat BRMO voor?

Question Title

* 2. Hoe lang na het handen wassen zijn je handen meestal weer besmet met bacteriën en virussen uit de omgeving?

Question Title

* 3. Stelling I: De bron van infectie wordt wel reservoir genoemd (bijv. voedsel, water, dieren, materiaal) 
Stelling II: Virulentie is de mate waarin een micro-organisme ziekmakend is

Question Title

* 4. Bij aanwezigheid van een vreemd object (katheter, infuus et cetera) is weefsel ……. keer gevoeliger voor het ontstaan van een infectie.

Question Title

* 5. Waar bevinden zich de meeste bacteriën op je handen?

Question Title

* 6. Wie kan multiresistente bacteriën oplopen?

Question Title

* 7. Handhygiëne houdt in … (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. Hoeveel tijd kost het gemiddeld om je handen goed te wassen?

Question Title

* 9. Tegen welk organisme kan de patiënt goed worden beschermd door toepassing van handhygiëne?

Question Title

* 10. Welke verpleegkundige interventie(s) is/zijn specifiek gericht op het voorkomen van infectieoverdracht van patiënt naar patiënt?

0 van 10 beantwoord
 

T