De Nederlandse ontwerp- en bouwsector staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, verduurzaming en klimaatadaptatie. Het is innoveren om te overleven, in product, materiaal, uitvoering en ontwerp. Daar hebben we elkaar bij nodig. 

Al ruim dertig jaar is Stedebouw & Architectuur hét platform die niet alleen de focus heeft op het delen van inspirerende projecten en innovatieve producten; maar ook uitdaagt door vooruit te kijken en het verhaal achter projecten en ontwerpen te presenteren. Samen met professionals uit de sector kijkt Stedebouw & Architectuur kritisch naar de maatschappelijke uitdagingen waar (semi)overheid, architecten en stedenbouwers mee worden geconfronteerd en we reiken ook de hand om deze opgaven samen op te pakken. 

Zo stellen wij de doelgroep in staat om een gezonde, mooie, veilige en duurzame leefomgeving te ontwerpen én te realiseren. 

Om ook de komende dertig jaren onze lezers te voorzien van de informatie die zij zoeken, doen we een inventarisatie van de wensen en behoeften. Wil je ons helpen en 5 minuten in je drukke agenda vrijmaken om ons van jouw mening te voorzien?  
 
Dank!  

T