In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land (zonneparken en windmolens) burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project. Dit kan bijvoorbeeld doordat buurtbewoners voor de helft eigenaar worden van de windmolen of het zonnepark.

Of doordat een deel van de winst wordt geïnvesteerd in buurtprojecten. Wanneer bewoners zelf meedenken, meebeslissen én meeprofiteren van de energietransitie is dat namelijk een positieve invloed op het draagvlak van de energietransitie. 

Het invullen van De Groene Peiler kost u 2 minuten. 

Alvast heel hartelijk dank!

Klik op 'verder' om te beginnen.

T