Ons bewonersblad komt 3 keer per jaar uit. Een mooi magazine op papier met daarin terugkerende rubrieken, leuke weetjes, nieuwsberichten, informatie en andere zaken.  
Gezien de vele activiteiten die wij jaarlijks ondernemen (nieuwbouwprojecten, planmatig onderhoud, etc.) vinden wij het belangrijk om u ook daarvan goed op de hoogte te houden.  
Om die reden en vanuit duurzaamheidsoverwegingen, willen wij ons bewonersblad aanvullen met een e-mail nieuwsbrief. Hierin komen algemene, terugkerende rubrieken, aangevuld met actueel nieuws over uw wijk en/of complex. En meer inbreng van u, onze huurder. 
Dit kan wel betekenen dat ons bewonersblad 2 keer per jaar uitkomt omdat in de nieuwsbrieven dan een deel van de inhoud uit het bewonersblad komt. 
Uiteraard willen wij dat de nieuwsbrief aansluit bij uw behoeftes. Daarom horen wij graag wat deze zijn. Wilt u hiervoor onderstaande 4 vragen beantwoorden? 

Question Title

* 1. Als er een maandelijkse (digitale) nieuwsbrief uitkomt, gaat u deze dan lezen?

Question Title

* 2. Welke rubrieken uit ons bewonersblad vindt u dat ook aan de nieuwsbrief toegevoegd moeten worden?

Question Title

* 3. Wat ziet u nog meer graag terug in de nieuwsbrief?

Question Title

* 4. Ontvangt u de nieuwsbrief graag per mail?

T