KANDIDATUUR

Wil jouw club zich graag kandidaat stellen voor de organisatie van één of meerdere wedstrijden Toestelturnen meisjes? Vul dit formulier dan zo nauwkeurig mogelijk in vóór 15 februari 2018! Enkel volledig ingevulde kandidaturen worden aanvaard.

Question Title

* 1. Clubnaam

Question Title

* 2. Naam contactpersoon

Question Title

* 3. E-mailadres contactpersoon

Question Title

* 4. GSM nummer contactpersoon

Question Title

* 5. Stelt zich kandidaat voor de organisatie van een wedstrijd Toestelturnen Meisjes. Gelieve jullie voorkeur (top 3) aan te duiden in onderstaande lijst.
  • Voor de provinciale voorrondes B-niveau zullen de clubs aan 3 van de 4 wedstrijden kunnen deelnemen.
  • Voor de provinciale voorrondes C-niveau zullen de clubs aan 4 van de 5 wedstrijden kunnen deelnemen, een verdeling wordt later opgemaakt.
  • De verdeling van de provincies wordt bepaald op basis van de binnengekomen kandidaturen.

INFRASTRUCTUUR

Question Title

* 6. Naam van de locatie

Question Title

* 7. Adres van de locatie (Gelieve dit volledig in te vullen)

Question Title

* 8. Vink aan wat van toepassing is. 
Opgelet! Indien de voorgestelde zaal niet voldoet aan deze minimumvereisten wordt deze kandidatuur niet weerhouden.

SAMENWERKING CLUB - GYMNASTIEKFEDERATIE
De Gymnastiekfederatie voorziet de volgende financiële ondersteuning voor de organisatie van de wedstrijden Toestelturnen Meisjes:

Question Title

Afbeelding
Taakverdeling:

De Gymnastiekfederatie staat in voor de administratieve voorbereiding van de wedstrijden (inschrijvingen, opmaak dagindelingen en rotaties, jurypanels …). Daarnaast voorziet zij gymnastiekmateriaal (de materiaalcontainers), de wedstrijddocumenten (rotatievolgordes, wedstrijdbladen, …), het wedstrijdmateriaal (zoals medailles, toegangstickets, tafellakens, spandoeken, protocolkussentjes, …) en het scoresysteem. Voor de Vlaamse Kampioenschappen staat de federatie ook in voor de voorziening van de aandenkens voor de gymnasten en juryleden.

Als organiserende club ben je verantwoordelijk voor de volledige praktische organisatie van de wedstrijd en de hieraan verbonden kosten (zaalhuur, op- en afbouw, medewerkers, voorziening bijkomend gymnastiekmateriaal, catering, voorziening aandenkens juryleden - aandenkens voor gymnasten is vrijblijvend maar biedt een meerwaarde, voorziening beamer, ophalen & terugbrengen wedstrijdmateriaal op de federatie volgens de afgesproken tijdstippen, lokale communicatie en promotie, EHBO…). Gymfed organiseert per discipline een infovergadering in het najaar. Je staat daarnaast ook in voor de bediening van het scoresysteem en de weergave van de scores tijdens de wedstrijd. Hiervoor wordt door de Gymfed een opleidingsmoment voorzien.

Het volledige draaiboek voor de verschillende wedstrijden Toestelturnen Meisjes kan je opvragen bij de organisatiecoördinator: Jean Herrel, jeanherrel@gymfed.be, 09-243 12 06.
MOTIVATIE – ORGANISATIE-ERVARING – BETROKKENHEID BIJ DE FEDERATIE

Question Title

* 9. Geef hier jouw motivatie weer voor deze kandidatuur:

Question Title

* 10. Heeft jouw club al ervaring in het organiseren van wedstrijden? Geef hier kort weer op welke ervaring(en) jouw club een beroep kan doen:

Question Title

* 11. Indien jouw club momenteel reeds samenwerkt met de Gymfed, vb. als regioclub, lid van een denkcel of werkgroep, … geef dit dan hier weer:

TOT SLOT

Question Title

* 12. Stelt jouw club zich ook nog kandidaat voor een organisatie binnen een andere discipline, geef dit dan hier aan:

Question Title

* 13. Andere bemerkingen:

Heb je alles correct ingevuld? Zend dit formulier dan in, je zal zelf een kopie van dit formulier ontvangen.  Alvast hartelijk bedankt! We nemen binnenkort verder contact met jullie op.

T