Screen Reader Mode Icon

1. Algemeen

Question Title

* 1. Gegevens

Question Title

* 2. Hoe lang is het geleden dat u betrokken was bij het kiezen van nieuwe leermiddelen?

Question Title

* 3. Hoe vaak bent u betrokken geweest bij het kiezen van nieuwe leermiddelen?

Question Title

* 4. Ik ben

Question Title

* 5. Kunt u bij de volgende vakgebieden, die op uw situatie van toepassing zijn, aangeven hoe tevreden u was over de gemaakte keuze?

  niet tevreden enigszins tevreden tevreden zeer tevreden N.v.t.
Taal
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Schrijven
Engels
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Natuur en techniek
Bewegingsonderwijs
Handvaardigheid/tekenen
Verkeer
Levensbeschouwing
Anders

Question Title

* 6. Kunt u aangeven hoe lastig of eenvoudig u het vond om geschikte leermiddelen te kiezen?

  erg lastig enigszins lastig eenvoudig zeer eenvoudig N.v.t.
Een methode voor een specifieke bouw
Een methode voor de hele school
Oefensoftware, passend bij onze bestaande leermiddelen
Oefensoftware, losstaand van een specifieke methode
Games
Apps
Gratis online leermateriaal
De keuze tussen digitaal of papier of combinatie daarvan
0 van 33 beantwoord
 

T