Screen Reader Mode Icon

10 minuten vragenlijst voor Vlaamse ondernemingen & organisaties

 
 
In het kader van ESF Oproep 500 "Inclusieve Ondernemingen" verzamelen we de antwoorden van 400 Vlaamse bedrijven en organisaties om een overzichtsbeeld te krijgen van de werkzoekende 50 plussers op de arbeidsmarkt. 
 
Uw individuele antwoorden worden opgenomen in het grote geheel en u kan op geen enkel moment aangesproken worden op inhoudelijke details.
 
Van zodra uw antwoorden toegevoegd zijn aan het totaal, wordt uw antwoord geanonimiseerd.  Indien u uitdrukkelijk aangeeft dat u over de bevindingen geïnformeerd wenst te worden, dan ontvangt u van ons een geïndividualiseerd rapport. Dit geeft u inzicht in hoe uw bedrijft zich verhoudt t.o.v. de referentiegroep. Dit rapport lichten we graag toe in een persoonlijk gesprek.
 
Indien u na dit gesprek aangeeft dat u graag samen met ons verder wilt kijken naar uw huidige werknemers dan biedt dit ESF project u de mogelijkheid tot gratis begeleiding door 50pluz.

Question Title

* 1. Wij zouden u, de invuller van deze vragenlijst, graag kennen:

Question Title

* 2. Op welke afdeling van uw bedrijf of organisatie werkt u?

Question Title

* 3. Ik ben zelf een 50 plusser

Question Title

* 4. Kan u bij benadering aangeven hoeveel 50 plussers er bij u werkzaam zijn?

Question Title

* 5. Deze vragenlijst kadert in ESF oproep 500 rond "Inclusieve Ondernemingen".

50pluz BV kan uw bedrijf of organisatie gratis begeleiden en ontzorgen binnen dit traject. Bijvoorbeeld met betrekking tot een aantal wettelijke verplichtingen.
 

Zou u daarin geïnteresseerd zijn?

Question Title

* 6. Iedere werknemer in uw Onderneming is vertrouwd met uw "Missie, Visie, Waarden" dat als document voor iedereen beschikbaar is en waar "inclusiviteit en diversiteit" in opgenomen zijn.

Question Title

* 7. Uw "Missie, Visie en Waarden" document vermeldt uitdrukkelijk de 50 plussers (of oudere werknemers) die in uw onderneming werkzaam zijn.

Question Title

* 8. 50+ werknemers krijgen evenveel kansen op opleiding, training en ontwikkeling als jongere werknemers.

Question Title

* 9. 50+ werknemers hebben evenveel kansen op een nieuwe functie, rol, verantwoordelijkheid of deelname aan projecten/innovatie als andere werknemers.

Question Title

* 10. Onze medewerkers vinden dat een 50 plusser een meerwaarde betekent voor een team.

Question Title

* 11. Onze medewerkers worden allemaal met respect en waardering voor de eigenheid van ieder individu behandeld.

Question Title

* 12. Rollen en taken worden verdeeld volgens ieders talent, ongeacht de leeftijd.

Question Title

* 13. Bij de samenstelling van projectteams wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de diversiteit van de teamleden (leeftijd, ervaring, talenten en verworven competenties).

Question Title

* 14. De aanwezigheid van een 50 plusser is een belangrijke overweging bij het samenstellen van een team.

Question Title

* 15. De onderneming hanteert een mensgerichte leiderschapsstijl.

Question Title

* 16. Leidinggevenden houden rekening met leeftijdsverschillen op de werkvloer.

Question Title

* 17. Bij de evaluatie van de leidinggevenden wordt gekeken naar hoe zij omgaan met diversiteit.

Question Title

* 18. Bij aanwervingen zijn er richtlijnen om de inclusie van 50+ kandidaten aan te moedigen.

Question Title

* 19. Verschillen in leeftijd, geslacht, taal en cultuur verhinderen de goede werking van de teams in onze organisatie niet.

Question Title

* 20. Voor 50+ collega's is er -indien nodig- extra ondersteuning voorzien om er voor te zorgen dat ze meekunnen op het werk.

Question Title

* 21. De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat een 50+ werknemer even goed presteert als een jongere collega.

Question Title

* 22. De organisatie investeert in de opleiding van 50+ werknemers.

Question Title

* 23. De organisatie heeft een duidelijk beschreven plan van aanpak voor het verbinden van verschillende generaties op de werkvloer.

Question Title

* 24. Ons bedrijf investeert in het veerkrachtig houden van de medewerkers. (Veerkracht is het vermogen om aan stress en tegenslag weerstand te bieden.)

Question Title

* 25. Onze organisatie investeert in extra middelen en begeleiding voor 50+ collega's (zoals persoonsgerichte training) zodat langer werken haalbaar wordt.

Question Title

* 26. Ons bedrijf vindt het belangrijk dat onze 50+ medewerkers langer, gezond en gelukkig binnen onze organisatie aan het werk kunnen blijven. Daar is een extra budget voor voorzien.

Question Title

* 27. Binnen onze organisatie is het mogelijk om individueel specifieke afspraken te maken met de oudere werknemers over bvb. werktijden, deeltijds werk en thuiswerk zodat langer blijven werken haalbaar wordt.

Question Title

* 28. Ons bedrijf heeft een formeel werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (cao 104)

Question Title

* 29. Binnen onze organisatie zijn de talenten van iedere 50+ werknemer voldoende in kaart gebracht.

Question Title

* 30. Onze 50+ medewerkers krijgen alle kansen om hun kennis en kunde te ontwikkelen.

Question Title

* 31. Ons bedrijf maakt goed gebruik van de ervaring van onze oudere medewerkers.

Question Title

* 32. Binnen onze organisatie bestaan er geen stereotype vooroordelen over oudere werknemers. (Denk daarbij aan "te duur", "te traag", "minder flexibel", "vaker ziek" en "minder rendabel").

Question Title

* 33. In onze organisatie is er in de afgelopen 6 maanden minstens één 50 plusser aangenomen.

Question Title

* 34. Bij het opstellen van onze vacatures nodigen wij oudere kandidaten nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Question Title

* 35. Een 50 plusser past in onze huidige organisatie.

Question Title

* 36. Al onze functies staan open voor 50 plussers.

Question Title

* 37. Onze organisatie maakt gebruik van tewerkstellingspremies voor 50 plussers.

Question Title

* 38. Een 50+ medewerker valt vaker uit dan een jonge medewerker.

Question Title

* 39. 50+ medewerkers zijn technisch mee met de nieuwste ontwikkelingen.

Question Title

* 40. De 50 plussers hebben meer moeite met thuiswerken en virtuele meetings.

Question Title

* 41. 50+ medewerkers zijn even geïnteresseerd in extra opleidingen als de jongere medewerkers.

Question Title

* 42. Wij vinden een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) belangrijk voor onze oudere werknemers.

Question Title

* 43. Wij kennen de persoonlijke verwachtingen van alle 50 plussers in onze onderneming.

Question Title

* 44. Onze 50 plussers voldoen aan de verwachtingen van onze onderneming.

Question Title

* 45. Onze organisatie staat garant voor een succesvolle integratie van nieuwe 50+ werknemers.

Question Title

* 46. Onze personeelsmedewerkers communiceren makkelijk met onze 50+ werknemers.

Question Title

* 47. Onze organisatie doet er alles aan om generatieconflicten te voorkomen.

Question Title

* 48. Wij evalueren onze 50 plussers volgens dezelfde criteria als hun jongere collega's.

Question Title

* 49. Uw contactpersoon binnen 50pluz BV

Question Title

* 50. Wenst u verder op de hoogte gehouden te worden over de bevindingen van deze enquête?

0 van 50 beantwoord
 

T