Question Title

* 1. Wie is verantwoordelijk voor het veilig verloop van een evenement?

Question Title

* 2. Hoeveel bezoekers kan je maximaal toelaten in een feesttent?

Question Title

* 3. U moet bij de toegang kaartjes controleren. Hoeveel mensen kunt u maximaal verwerken per toegangspoort?

Question Title

* 4. Op grond van nieuwe wetgeving moeten tenten en bak- en braadwagens soms op een bepaalde afstand uit elkaar staan. Waarom is dat?

Question Title

* 5. Voor sommige werkzaamheden op een evenement heb je beveiligers nodig. Welke taken kan je niet aan vrijwilligers maar wel aan beveiligers geven?

Question Title

* 6. In noodsituaties kan het nodig zijn om een evenement te ontruimen. Wie beslist daarover?

Question Title

* 7. Wat is het nut van een veiligheidsplan?

Question Title

* 8. Hoe kom je tot een goed veiligheidsplan?

Question Title

* 9. Op het evenemententerrein vindt een vechtpartij plaats tussen twee personen. Wie treedt hiertegen op?

Question Title

* 10. Het evenement wordt getroffen door extreem weer. Wie is verantwoordelijk om dit tijdig te signaleren en adequaat op te treden?

T