Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft een nieuwe subsidie gelanceerd voor eigenaars en beheerders die specifieke maatregelen nemen voor soorten. Het gaat om een subsidie louter voor de inrichting (dus niet het onderhoud en het beheer), die over het algemeen 10 jaar functioneel zou moeten blijven. Voor habitats bestond reeds een subsidie voor inrichting, nl. de projectsubsidie natuur (achterstallig beheer, inrichten kruidenrijk grasland, plaggen e.a. voor heideherstel, graven of ruimen van waterpartijen enz.). Ook voor soorten bedraagt het subsidiepercentage 70 %, met een minimum kost van € 2.000 (incl. btw). Deze subsidie is weliswaar niet gekoppeld aan de voorwaarde om een natuurbeheerplan op te maken en kan dus ook makkelijk gebruikt worden door kleine eigenaars en voor kleinschalige maatregelen. Op dit moment is de subsidie gekoppeld aan een beperkt aantal soorten waarvoor een soortenbeschermingsprogramma (SBP) werd opgesteld.
 
Met deze korte bevraging willen we nagaan wat de belemmeringen of juist positieve eigenschappen van deze subsidie zijn zodat private eigenaars en beheerders maatregelen kunnen nemen. De bevraging is volledig anoniem. Indien u meer schrijfruimte nodig heeft, kunt u ons ook rechtstreeks aanschrijven via info@privaatbeheer.be.

Question Title

* 1. Heeft u gronden (eigendom of beheer) die u wenst in te richten voor bepaalde soorten?

Question Title

* 2. Voor welke soort(en) zou een inrichting- of beheersubsidie u kunnen helpen?

Question Title

* 3. Heeft u de pagina van de nieuwe projectsubsidie "Soorten" (op de website van Natuur en Bos) al geopend en de regels voor subsidiëring kunnen bekijken?
https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-soorten 

Question Title

* 4. Zo ja, vindt u uw gading in deze nieuwe projectsubsidie "Soorten" voor inrichting van uw doelsoorten? Laat ons weten waarom de subsidie goed is of hoe ze beter zou kunnen.

T