Introductie

Gewaardeerd KBO-lid

Het bestuur van onze plaatselijke KBO afdeling Houten/Bunnik heeft in diverse vergaderingen gesproken op welke wijze zij meer voor haar leden kan betekenen.
Het gaat dan om de soorten ondersteuning, waar behoefte aan is, eventuele organisatie van evenementen en bijeenkomsten, enz.
Dus eigenlijk....wat kunnen we meer en beter doen, dan op dit moment.
Om daar beter inzicht in te krijgen is het van belang om te weten hoe ons ledenbestand er uit ziet en wat de leden zelf willen.

Daarom hebben we een enquête opgesteld.
Wij vragen uw medewerking, door deze in te vullen en terug te sturen.
Dat kan op verschillende manieren. Iedereen, waarvan een e-mail adres bij ons bekend is, krijgt een uitnodiging via e-mail om de enquête via de computer in te vullen. U kunt het echter ook doen door gewoon de enquête op papier in te vullen. Hiertoe wordt hij toegevoegd aan het afdeling nieuws.
U kunt deze dan inleveren of opsturen naar Henk Donker, De Fuik 12, 3995 BH Houten, of naar een van de andere bestuursleden.

Bij voorbaat onze dank.

Onderstaan beginnen we met een aantal algemene vragen over uzelf. Dat geeft ons inzicht hoe ons ledenbestand er ongeveer uit ziet. 

Question Title

* 1. De enquete
Graag uw NAW gegevens. ( dit is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld)

Question Title

* 2. Nu nog enkele gegevens om  aan te geven in welke categorieën u valt. U kunt op de papieren versie omcirkelen wat voor u van toepassing is. Op de computerversie kunt u het aanklikken.
In welke leeftijdscategorie valt u: 

Question Title

* 3. Bent u:

Question Title

* 4. Hoe leeft u:

Question Title

* 5. Waar woont u:

Question Title

* 6. Hoe lang bent u al lid

Question Title

* 7. Bent u eerder lid van en andere oudervereniging geweest:

Question Title

* 8. Bij welke organisatie bent u eerder aangesloten geweest (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Waarom bent u ooit lid geworden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Maakt u op dit moment gebruik van een van onderstaande mogelijkheden? ( Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Indien u geen gebruik maakt van een van de mogelijkheden wilt u dan aangeven, waarom niet?

  geen interesse ik red me zelf wel ergens anders kan ik het beter halen ik ben beperkt in mijn bewegingsvrijheid n.v.t.
ziekenkostenverzekering
uitstapjes
belasting invulhulp
bijeenkomsten

Question Title

* 12. Indien u geïnteresseerd bent in bijeenkomsten, wat voor soort bijeenkomsten zouden het moeten zijn: 
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 13. Thema's: waarover zou het kunnen gaan: (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 14. Doe bijeenkomsten: (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 15. Reizen, maakt u gebruik van deze mogelijkheid

Question Title

* 16. Indien u geen gebruik maakt van de reismogelijkheden, wat is hiervoor de reden?
(meer antwoorden mogelijk)

Question Title

* 17. Indien U reisjes duur vindt, wat mag de prijs dan zijn. Gaarne separaat aangeven dagtocht of meerdere dagen

Question Title

* 18. Indien u suggesties heeft, voor reisjes kunt u dat onderstaand kort aangeven.

Question Title

* 19. Heeft u nog wat toe te voegen? 

Question Title

* 20. Mogen wij u op basis van uw antwoorden voor nadere toelichting benaderen? Indien u antwoord "ja " is, verifieer dan even of u uw contactgegevens ook heeft doorgegeven.

Question Title

* 21. Dit was de laatste vraag, onze hartelijke dank voor uw deelname, wij houden u op de hoogte.
Gaarne inzenden voor 1 oktober 2021
op papier naar Henk Donker de Fuik 12 3995 BH in Houten, of naar een van de andere bestuursleden.
U kunt uw papieren versie ook inscannen en per email zenden aan : donker0@ xs4all.nl
Heeft U de enquête per computer ingevuld, dan hebben wij hem automatisch ontvangen.

In onderstaande tekstvak kunt u eventueel nog een vraag stellen.

T