We voeren in Nederland al jaren een intensief en soms gepolariseerd debat over de integratie van 'Nederlanders met een migratie achtergrond'. 

Het debat gaat vaak over beelden en vooroordelen en te weinig over feiten. Op Republiek Allochtonië besteden wij daarom relatief veel aandacht aan achtergronden, feiten en onderzoek.

De komende tijd bieden wij je met regelmaat de gelegenheid je kennis te testen in een korte quiz.

Hieronder de eerste quiz met vooral vragen over het aantal Nederlanders met een migratieachtergrond. De cijfers in de antwoorden zijn afkomstig van het CBS en betreffen de bevolkingssamenstelling op 1 januari 2016. 

Question Title

* 1. Welk percentage van de Nederlanders is niet in Nederland geboren?

Question Title

* 2. Verschillende instellingen, waaronder het CBS, hebben vorig jaar de term 'allochtoon' afgeschaft. Sindsdien wordt over 'Nederlanders met een migratieachtergrond' gesproken. Dat zijn Nederlanders waarvan ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren.
Hoeveel Nederlanders hadden op 1 januari 2016 volgens deze omschrijving een migratieachtergrond?

Question Title

* 3. Welk deel van de Nederlanders was op 1 januari 2016 autochtoon (beide ouders in Nederland geboren)?

Question Title

* 4. De grootste groep inwoners die op 1-1-2016 niet de Nederlandse nationaliteit had, beschikte wel over de

Question Title

* 5. Het CBS maakt een onderscheid tussen een 'westerse migratieachtergrond' en een 'niet-westerse migratie achtergrond'. Op 1 januari 2016 had 9,8% van de Nederlanders een 'westerse migratieachtergrond'. Welk deel van de Nederlanders had op dat moment een 'niet-westerse migratieachtergrond'?

Question Title

* 6. Uit welk land is de grootste groep Nederlanders met een migratieachtergrond oorspronkelijk afkomstig?

Question Title

* 7. Hoe groot was op 1 januari 2016 het percentage Marokkaanse Nederlanders?

Question Title

* 8. In Nederland woonden op 1 januari 2016 16,9 miljoen mensen. Welk deel van hen beschikte niet over de Nederlandse nationaliteit?

Question Title

* 9. Hoeveel Nederlanders beschikten in 2014 over een dubbele nationaliteit?

Question Title

* 10. De grootste groep met een dubbele nationaliteit zijn de:

Dank voor het invullen van de quiz. Klik hieronder op 'Gereed' om te zien hoeveel antwoorden je goed had.

Meer informatie en cijfers vind je hier: http://www.republiekallochtonie.nl/nederlanders-buitenlanders-allochtonen-de-cijfers

T