Page1 / 8
 
12% of survey complete.
Hartelijk dank voor uw interesse in deze mini- enquête van BEMAS vzw.


Met deze enquête willen we een beeld schetsen van de gebruikte praktijken bij Turnarounds (TA's) en Shutdowns (SD's) .


Praktisch
°°°°°°°°°°°°
De enquête bestaat uit 10 eenvoudige vragen en duurt 5 à 10 minuten.

U kan volstrekt anoniem deelnemen. Onder geen enkel beding worden individuele antwoorden met derden gedeeld.


Resultaten
°°°°°°°°°°°°°
Wie achteraf een samenvatting van de resultaten wil bekomen kan na het invullen van de enquête zijn of haar e-mail adres ingeven. U kan dan uw resultaten en methodes m.b.t. TA's en SD's vergelijken met de algemene trends en resultaten.Waarom deze survey?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
BEMAS, the Belgian Maintenance Association vzw, Movus en Evonik hebben samen het initiatief genomen voor een nieuwe basisopleiding Shutdown & Turnaround Management van 8 namiddagsessies. Tijdens deze opleiding komt het volledige proces van Shutdowns (SD’s) & Turnarounds (TA’s) aan bod. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers met begeleiding en feedback van de docenten een concrete verbetering m.b.t. TA en SD management in hun bedrijf realiseren.

In dit kader vragen we aan alle deelnemers van de opleiding deze survey in te vullen, maar ook niet-cursisten kunnen aan deze enquête deelnemen.

Meer info over de opleidingscyclus Shutdown & Turnaround Management kan u hier terugvinden.

T