Screen Reader Mode Icon

Achtergrond

In 2017 heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) onder leiding van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) haar eerste Onderzoeksagenda Fysiotherapie Kennis van waarde gepubliceerd. De afgelopen 5 jaar heeft de Onderzoeksagenda als leidraad gediend voor het uitzetten van meerdere subsidierondes en is de agenda inspiratie geweest voor organisaties en onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het bewegend functioneren op te zetten en uit te voeren. Vijf jaar na het verschijnen van de onderzoeksagenda zijn onderzoeksvragen echter deels ingevuld of mogelijk minder urgent. Daarnaast maakt het veranderende zorglandschap dat er mogelijk nieuwe onderzoeksvragen van belang zijn voor het vakgebied van de fysiotherapeut. Dit maakt dat het KNGF heeft besloten de bestaande Onderzoeksagenda Fysiotherapie te actualiseren.
 
Het doel van de Onderzoeksagenda Fysiotherapie is om de meest urgente onbeantwoorde vragen (ook wel kennishiaten genoemd) binnen het fysiotherapeutisch vakgebied te benoemen en deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het actualiseren en steviger positioneren van de Onderzoeksagenda Fysiotherapie in het zorglandschap draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg middels een verdere onderbouwing van het vakgebied fysiotherapie. Tevens stellen wij als KNGF/WCF als doel dat deze geactualiseerde onderzoeksagenda de kansen vergroot voor samenwerking binnen het fysiotherapeutisch onderzoek, maar ook voor het fysiotherapeutisch onderzoek in samenwerking met andere disciplines.

T