Toelichting

De NVVK en Divosa startten in maart de Monitor schuldhulpverlening gemeenten tijdens de coronacrisis . Dit is de 4e uitvraag, over de zomermaanden juni t/m augustus 2020. 

Het doel van deze kortlopende monitor is een goed beeld te krijgen van: 
- hoeveel financiële hulpvragen er op gemeenten afkomen;
- uit welke doelgroepen de financiële hulpvragen binnenkomen;
- in hoeverre gemeenten genoeg tijd, capaciteit en middelen hebben om de financiële vragen op te vangen.

Question Title

* 1. Contactgegevens

Question Title

* 2. Hoeveel aanmeldingen voor schuldhulpverlening kreeg je per maand in juni t/m augustus 2020, en hoeveel kreeg je er in over diezelfde maanden in 2019?

Question Title

* 3. Hoeveel procent van de aanmeldingen schuldhulpverlening in juni 2020 komt uit de volgende doelgroepen?

Question Title

* 4. Hoeveel procent van de aanmeldingen schuldhulpverlening in juli 2020 komt uit de volgende doelgroepen?

Question Title

* 5. Hoeveel procent van de aanmeldingen schuldhulpverlening in augustus 2020 komt uit de volgende doelgroepen?

Question Title

* 6. Bij hoeveel procent van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in juni 2020 vermoed je een verband met de gevolgen van de coronacrisis?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Bij hoeveel procent van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in juli 2020 vermoed je een verband met de gevolgen van de coronacrisis?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Bij hoeveel procent van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in augustus 2020 vermoed je een verband met de gevolgen van de coronacrisis?

0 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Zie je dat aanmelders tijdens de coronacrisis een andere ondersteuning vragen? Zo ja, kun je dit toelichten? 

Question Title

* 10. Met welke soort schulden meldden de aanvragers zich in juni 2020 in percentages?

Question Title

* 11. Met welke soort schulden meldden de aanvragers zich in juli 2020 in percentages?

Question Title

* 12. Met welke soort schulden meldden de aanvragers zich in augustus 2020 in percentages?

Question Title

* 13. Heeft jouw organisatie op dit moment voldoende capaciteit om het aantal aanmeldingen op te vangen?

Question Title

* 14. Waarmee zou je nu geholpen zijn door koepelorganisaties en verenigingen op het gebied van (gemeentelijke) schuldhulpverlening, zoals de NVVK en Divosa?

Question Title

* 15. Ik vind het goed als iemand van de monitor contact met mij opneemt naar aanleiding van mijn antwoorden.

T