Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Woont u in de Vogelwijk?

Question Title

* 2. Conform de afspraken in het nationale klimaatakkoord moet de gemeente Den Haag in 2021 en 2022 concrete plannen vaststellen voor de overgang op schone energie. Bent u hiervan op de hoogte?

Question Title

* 3. De Vogelwijk is een van de eerste 10 wijken waarvoor al in 2021 een wijkenergieplan wordt vastgesteld. In dit plan zal gekozen worden voor een nieuwe manier van huisverwarming voor de wijk, bijvoorbeeld een collectief warmtenet, of een duurzaam gas, of individueel elektrisch (warmtepomp). Deze keuzes van de gemeente in het wijkenergieplan hebben gevolgen voor elk huis in de wijk. Bent u hiervan op de hoogte?

Question Title

* 4. De overstap naar schone energie en warmte zal voor u en uw woning zeker gevolgen hebben. Heeft u al nagedacht over wat dit voor u persoonlijk kan betekenen?

Question Title

* 5. Volgt u de ontwikkelingen m.b.t de energietransitie in het algemeen en voor de gemeente en Vogelwijk in het bijzonder? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 6. Heeft u behoefte aan meer informatie over de energietransitie in de Vogelwijk, het nog vast te stellen wijkenergieplan en de gevolgen voor uw huis?

Question Title

* 7. Het wijkenergieplan voor de Vogelwijk moet in 2021 klaar zijn. De gemeente wil het plan samen met de bewoners van de wijk opstellen. Vindt u het belangrijk dat de bewoners van de Vogelwijk hier een stem in hebben?

Question Title

* 8. Hoe wilt u betrokken worden bij de gemeentelijke besluitvorming over de Vogelwijk (meer opties mogelijk)

Question Title

* 9. Wilt u zelf betrokken zijn bij het opstellen van het wijkenergieplan?

T