Wat heb jij nodig voor goed mbo onderwijs?

De Beroepsvereniging MBO is vóór en dóór opleiders (docenten en onderwijsondersteuners zoals instructeurs) in het mbo. Onze ambitie is het maken en geven van goed middelbaar beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen en behoeften van onze studenten en samenleving, voor nu en in de toekomst.
Wij starten een campagne waarin we alle opleiders in het mbo oproepen. Laat je horen over jouw mbo-onderwijs! 
Opleiden is vakwerk, het is belangrijk dat jij hierover meepraat en invloed uitoefent.
In de eerste stap halen wij de speerpunten op die leven bij jou en je collega’s in het onderwijsteam.
Vanuit alle opbrengsten formuleren we het MBO Manifest.
Daarbij vragen we je ons te steunen, zodat we het manifest ook echt kunnen realiseren. Meer steun voor onze vereniging betekent immers beter hoorbaar zijn en meer slagkracht.
Vertel ons wat jij nodig hebt om nog beter onderwijs te kunnen ontwerpen en geven. Bijvoorbeeld aanpassingen in het onderwijsbeleid, zaken waar de politiek iets aan zou moeten doen of onderwerpen die betrekking hebben op de dagelijkse lespraktijk. Het MBO Manifest wordt in februari bekend gemaakt.

Onderstaande vragen hoeven niet allemaal ingevuld te worden. Gebruik de begintekst die jou het meeste aanspreekt.

Question Title

* 1. Wat heb jij nodig voor goed mbo onderwijs?

Question Title

* 2. Wat heb jij nodig voor goed mbo onderwijs?

Question Title

* 3. Wat heb jij nodig voor goed mbo onderwijs?

Question Title

* 4. Wat heb jij nodig voor goed mbo onderwijs?

Question Title

* 5. Wat heb jij nodig voor goed mbo onderwijs?

Question Title

* 6. Ik geef mijn steun om het Manifest waar te maken.

Question Title

* 7. Ik wil in de toekomst op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Manifest.

Question Title

* 8. Activeer mijn gratis lidmaatschap voor 1 jaar. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd.

Question Title

Afbeelding

T