Screen Reader Mode Icon

Waarom deze enquête

De VVM, netwerk van milieuprofessionals staat op een kruispunt van haar bestaan. Opgericht voor en door milieukundigen levert de vereniging al bijna 40 jaar een belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling en -verspreiding over het brede werkgebied van de milieuprofessional.
Milieuvraagstukken zijn actueler en urgenter dan ooit en tegelijkertijd merken we dat de werkwijze van de VVM (met tijdschriften, themabijeenkomsten, congressen en cursussen) financieel lastig houdbaar is. De VVM wil graag haar toegevoegde waarde heruitvinden. We staan voor de vraag hoe we als organisatie verder willen en welke activiteiten daarbij horen.
 
Als je mocht dromen…
Als je vandaag onze organisatie zou mogen oprichten die bijdraagt aan milieu-, natuur-, klimaatvraagstukken, hoe zou dat er dan uitzien? En voor wie? Wat zou het doel zijn van die organisatie? Daarover willen we je graag - als VVM-lid, student of iemand uit ons netwerk (niet lid) - een aantal vragen stellen.

Question Title

* 1. Ik ben lid van VVM

Question Title

* 2. Ik ben/was werkzaam als

Question Title

* 3. Ik ben/was werkzaam in

Question Title

* 4. Leeftijdscategorie (wij vragen dit om grofweg een inschatting te maken in welke fase van je werkzame leven je zit)

Question Title

* 5. Het huidige doel van de VVM is: Kennisuitwisseling en kennisontwikkeling over milieuvraagstukken te bevorderen, en het versterken van de publieke debat hierover. 

De kernwaarden die we al 40 jaar nastreven zijn:
  • Ruimte voor debat maar met wetenschappelijke onderbouwing
  • Onafhankelijk, maar met het belang van milieu voorop
  Wat zou het toekomstig doel moeten worden?

Question Title

* 6. Op welke doelgroepen vind je dat wij onze diensten/activiteiten zouden moeten richten?

Question Title

* 7. Op welke sectoren vind je dat wij ons zouden moeten richten?/ Waar moeten we de meeste impact maken?

Question Title

* 8. Waar moeten we ons vooral op richten? Op sectorale kennis of op integrale of een combinatie van beiden?

Question Title

* 9. Kan je daar een toelichting op geven. Ofwel: welke kennis/thema’s/onderwerpen?

Question Title

* 10. Welke focus van de organisatie vind je dat het beste bij ons doel past?

Question Title

* 11. Kan je daar een toelichting op geven? Welke activiteiten, producten en/of diensten horen hierbij?

Question Title

* 12. We heten nu VVM, netwerk van milieuprofessionals. We zien om ons heen dat het werkveld verbreedt naar transitiemanagement, MVO, duurzaamheid en (oa) circulaire economie. De vraag is dan ook of onze huidige naam nog wel passend is.

Als je nu een naam mag kiezen voor onze vereniging, hoe heten we dan voortaan?

Question Title

* 13. Als jij zou mogen dromen, hoe ziet onze organisatie er dan uit?

Question Title

* 14. Als je lid bent van de VVM... 
Wat is je belangrijkste redenen om lid te zijn van de VVM?

Question Title

* 15. Als je geen lid bent van de VVM... Wat zouden wij moeten bieden zodat je lid wordt van een vereniging als de VVM?

Question Title

* 16. Gesteld dat de vereniging er zo uit komt te zien als gedroomd, hoeveel zou je overhebben voor een lidmaatschap (inclusief één van de tijdschriften)?

Question Title

* 17. Dank je wel voor het invullen van de enquête!

Wij zullen aan de hand van de uitkomsten van de ingevulde enquêtes verdiepende gesprekken voeren. Heb je interesse om mee te praten? Of wil je naar aanleiding van deze enquête nog iets aan ons kwijt? Laat dan je gegevens hieronder achter, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

Hartelijke groeten, 
Team en bestuur VVM, netwerk van milieuprofessionals

0 van 17 beantwoord
 

T