AV NOV 13 december 2023 10:00 uur-12:00 uur Bernhardkazerne Amersfoort

Zoals u in een vorige nieuwsbrief en op de site kunt lezen houdt de NOV op 13 december de formele Algemene Vergadering van Leden . Inmiddels is op de site de concept agenda toegevoegd. De vergadering heeft een formeel karakter en is alleen toegankelijk voor leden van de NOV. Er moet een toegangscontrolelijst worden samen gesteld. Hiertoe moet u onderstaande gegevens invullen. U wordt dan door defensie aangeschreven, met het verzoek enkele gegevens aan te leveren. Staat u niet op de lijst of heeft u geen defensiepas die u toegang verleend op de Bernhardkazerne, dan wordt u niet toegelaten en dat kunnen wij als NOV niet veranderen. 

Question Title

* 1. Ik kom wel of niet naar de Algemene Vergadering van Leden op 13 december.

Question Title

* 2. Het symposium wordt op de Bernhardkazerne gehouden. Dus moet u toegang hebben tot dit defensiecomplex. Daarom is het belangrijk te weten of u wel of geen defensiepas heeft die u toegang geeft.

Question Title

* 3. Als u bij de vorige vraag heeft aangegeven niet over geen defensiepas te beschikken die toegang geeft tot het Bernhard-complex dan zult u door Defensie benaderd worden met het verzoek uw gegevens voor de bezoekersregistratielijst door te geven. Daarom hebben wij onderstaande gegevens nodig. N.B. staat u niet op deze lijst, dan wordt u niet toegelaten op de Bernhardkazerne.

Geeft u wel aan over een defensiepas te beschikken die toegang geeft tot het Bernhard-complex dan verzoeken wij u ook onderstaande gegevens in te vullen, maar wordt u niet benaderd door defensie,

T