Vitaliteitsaanjager 'Team'

Vitaliteit voor het team is de situatie waar het werk, de energie, de inspiratie, de ideeën van een team soepel stromen. Waardoor mensen met plezier en succes hun werk doen. Waardoor de buitenwereld ervaart dat het sprankelt en stroomt in dat team. En waardoor klanten, partners in de keten, potentiële werknemers zich er graag mee verbinden. Waardoor je kunt vernieuwen & borgen en werkt aan resultaat & relatie. Binnen het team en er buiten.

Met behulp van deze korte vragenlijst krijg je een indruk van de vitaliteit van je team. In de voorbereiding is afgesproken met welk team in gedachten je deze vragenlijst invult. Probeer dat zo consequent mogelijk te doen.

Geef elke vraag een score door terug te kijken naar hoe jij het team met betrekking tot deze vraag de afgelopen maanden hebt ervaren.

Je kunt scoren:
overduidelijk waarneembaar
duidelijk waarneembaar
matig waarneembaar
gering waarneembaar
overduidelijk niet waarneembaar

De gegevens worden in de rapportage anoniem verwerkt. We hebben je naam alleen nodig om je te kunnen bereiken bij eventuele vragen.

Question Title

* 1. Naam:

Question Title

* 2. Email adres:

Question Title

* 3. In de voorbereiding is mogelijk afgesproken met welk team in gedachten je deze vragenlijst invult, dat is:

Question Title

* 4. Welk totaalcijfer geef je de vitaliteit van dat team? (1-10)

Question Title

* 5. Kijk terug naar de afgelopen 3 maanden van dat team. Geef een score over wat je met betrekking tot deze vraag in het team hebt waargenomen.

  overduidelijk niet waarneembaar gering waarneembaar matig waarneembaar duidelijk waarneembaar overduidelijk waarneembaar
Wij dragen actief bij aan de branche, de markt, onderwijs en de sociale omgeving waar wij bij horen.
Wij hebben meerdere lijnen die inkomsten genereren.
We werken in een markt|omgeving waar zich volop kansen en mogelijkheden voordoen.
In onze plannen, producten en acties zijn de missie en visie duidelijk terug te vinden.
Van experimenten en fouten leren we actief.
We worden met diverse vragen door onze omgeving benaderd.
We hebben veel klanten en leveranciers waarmee we langere tijd samenwerken.
We hebben een aansprekende missie en visie die door onze medewerkers van harte wordt uitgedragen.
Leidinggevenden hebben oog voor de draagkracht en ontwikkeling van mensen.
Intern helpen wij elkaar bij het aanpakken van vraagstukken|oplossen van problemen.
Onze medewerkers zorgen actief voor een divers en groot netwerk buiten de organisatie.
Wij komen onze afspraken m.b.t. geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit na.
We weten wat zich in ‘onze’ buitenwereld afspeelt en sluiten daar met ons aanbod op aan.
We zorgen bewust en actief voor stressreductie-mogelijkheden.
Leidinggevenden geven het goede voorbeeld.
Onze medewerkers hebben regelmatig informeel contact met elkaar binnen en buiten het werk.
Wij hebben toegang tot nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied en markt.
We letten erop dat we zorgvuldig|respectvol|open zijn in onze communicatie met klanten en collega’s.
Onze procedures en afspraken zijn zodanig dat ze voor onze mensen uitvoerbaar zijn.
We inspireren elkaar om onze persoonlijke meerwaarde in te zetten voor klanten en collega’s.
We ontwikkelen voldoende nieuwe producten|diensten met marktpotentie.
Wij voeren onze operationele processen effectief en efficiënt uit.
Medewerkers wisselen regelmatig van rol, taak, functie en krijgen de ruimte & hulp zich te bekwamen.
Er is voor medewerkers voldoende ruimte voor autonomie, zelfsturing en zelfleiderschap.
Ieder van ons weet wat zijn persoonlijke bijdrage aan de missie en doelen is.
Mensen voelen zich veilig en gewaardeerd voor hun inbreng.
Wij zijn in staat financiële tegenvallers op te vangen.
Wij weten hoe klanten denken over onze meerwaarde en handelen daar naar.
Onze organisatie is ingericht op het realiseren van duurzame meerwaarde voor klant /medewerker.
De werk omgeving is voor de medewerkers helpend en stimulerend.

T