Inleiding

Voor u ligt de vragenlijst ‘Barometer: Veranderen en Compliance'. Deze vragenlijst wordt voor de derde keer op rij uitgevoerd in samenwerking met Risk & Compliance Platform Europe, Michael Page, de Vereniging van Compliance Officers en House of Performance. Deze vragenlijst wordt uitgezet onder het netwerk in Nederland en België dankzij bovengenoemde partners.

De vragenlijst is onderdeel van een groter onderzoek om een beter beeld te krijgen van het werk van Compliance Officers. Als u wél compliance werkzaamheden uitvoert, maar officieel geen Compliance Officer bent, vul dan gerust de vragenlijst in. Ziet u geen link tussen verandermanagement en compliance, vul ook dan vooral de vragenlijst in.

Deze vragenlijst stelt uiteenlopende onderwerpen aan de orde, met als centraal thema ‘verandermanagement’. Op basis van de resultaten van de twee voorgaande enquêtes is duidelijk naar voren gekomen dat verandermanagement belangrijker is in het vakgebied en dat de Compliance Officer daarbij meer als een veranderaar binnen de organisatie gezien kan worden.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden meerdere artikelen en bijeenkomsten georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld een White Paper in samenwerking met het Risk & Compliance Platform Europe, net als de voorgaande jaren. Het meest recente voorbeeld vindt u hier. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd in overleg met de betrokken partners.

De eerste resultaten van het onderzoek 2018, zullen gepresenteerd worden tijdens het netwerking diner van het Behavioral Risk Congres op 29 november aanstaande in Baarn.

Enkele aandachtspunten:

→ Deze vragenlijst gaat over uw mening en heeft dus een individueel karakter. Vul daarom de vragenlijst op een rustig moment in, zorg dat u niet gestoord wordt.

→ U kunt meewerken aan dit onderzoek door in 13 minuten de bijgaande vragenlijst in te vullen. De survey staat open van 28 oktober tot en met 26 november 2018.

→ De door u verstrekte informatie wordt anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen mijn mede-onderzoeker en ik krijgen uw gegevens te zien. U hoeft nergens uw naam in te vullen. Alleen als u de resultaten rechtstreeks wilt ontvangen of mee wilt werken aan vervolgonderzoeken, dan kunt u aan het einde van de vragenlijst uw emailadres invullen.

→ Als u vragen heeft tijdens het invullen van deze vragenlijst, kunt u telefonisch (06-15954171) of per e-mail (s.hogenbirk@hofp.nl) contact opnemen met mij of met mijn mede-onderzoeker Christophe Gillis (c.gillis@hofp.nl of via 06-23865743).

Hartelijke dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Hogenbirk
Onderzoeker

T