Question Title

* 1. Wat is je woonplaats?

Question Title

* 2. Wat is je leeftijdscategorie?

Question Title

* 3. Wat is je hoogst genoten opleidingsniveau?

Question Title

* 4. Welke situatie is van toepassing (werk, studie etc.)?

Question Title

* 5. In welke buurt of wijk woon je?
Je kunt hier ook je straat of naam van je buurtvereniging noemen

Question Title

* 6. Hoelang woon je al in deze buurt?

Question Title

* 7. Wat bevalt je het meeste aan je buurt?

Question Title

* 8. Wat bevalt je het minste aan je buurt?

Question Title

* 9. Hoeveel contact heb je met andere mensen?

Question Title

* 10. Hoeveel buren ken je?

Question Title

* 11. Wonen er eenzame mensen in je buurt?

Question Title

* 12. Hoe fijn is je buurt voor mensen met een (lichamelijke of geestelijke) beperking?

Question Title

* 13. Is je buurt kindvriendelijk?

Question Title

* 14. Hoe actief ben je om de leefbaarheid in je buurt goed te houden of te versterken?

Question Title

* 15. Hoe actief ben je binnen de buurtvereniging?

Question Title

* 16. Wat vind je het allerbelangrijkste voor je buurt?

Question Title

* 17. Wat zou je zelf willen doen voor je buurt?

Question Title

* 18. Op welke leeftijd was jij voor het eerst actief voor de gemeenschap (vrijwilligerswerk)?

Question Title

* 19. Wat was de aanleiding dat je vrijwilligerswerk ging doen?

Question Title

* 20. Hoe belangrijk vind jij vrijwilligerswerk / actief zijn voor de buurt?

Question Title

* 21. Hoe belangrijk vind jij vrijwilligerswerk / actief zijn voor de buurt voor de opvoeding van kinderen?

Question Title

* 22. Waarom vind je vrijwilligerswerk belangrijk?

Question Title

* 23. Hoeveel invloed vind je dat je vrijwilligerswerk heeft gehad op de buurt/gemeenschap?

Question Title

* 24. Hoe waarschijnlijk is het dat je vrijwilligerswerk blijft doen?

Question Title

* 25. Hoe waarschijnlijk is het dat je vrijwilligerswerk gaat doen?

Question Title

* 26. Wat heb je nodig om vrijwilligerswerk te doen?

Question Title

* 27. Hoe bekend ben je met de rol, taken en verantwoordelijkheden van de buurtnetwerken?

Question Title

* 28. Hoe bekend ben je met de rol, taken en verantwoordelijkheden van de dorpsontwikkelingsplannen?

Question Title

* 29. Hoe bekend ben je met de rol, taken en verantwoordelijkheden van de gemeentelijke organisatie?

Question Title

* 30. Hoe bekend ben je met het Right to Challenge (Uitdaagrecht)?

Question Title

* 31. Welke taken kunnen (georganiseerde groepen) burgers overnemen van de gemeente?

Question Title

* 32. Wat is daarvoor nodig?

Question Title

* 33. Ben je ervan op de hoogte dat de nieuwe Omgevingswet ( 1 juli 2022) initiatiefnemers vraagt om vooraf actief met hun omgeving in gesprek te gaan? Initiatiefnemers kunnen projectontwikkelaars zijn, woningcorporaties, maar ook individuele burgers of de gemeente zelf. Op die manier wil de wetgever discussies en bezwaren achteraf zoveel mogelijk voorkomen én tot nog betere plannen komen in de woon- en leefomgeving.

Question Title

* 34. Wil je nog iets kwijt?

Question Title

* 35. Meedenken over andere plannen en projecten van de gemeente? 

Wil je een (vrijblijvende) uitnodiging voor andere meedenktrajecten van de gemeente? Stuur dan een mailtje naar communicatie@meerssen.nl en wij zetten je op onze verzendlijst. 

Alvast bedankt!
Team Communicatie Gemeente Meerssen

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T