Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid onder zzp'ers

Er is nog weinig aandacht voor het onderwerp duurzame inzetbaarheid van zzp’ers, dus vinden we het heel belangrijk om te horen hoe je tegen dit onderwerp aankijkt. We hebben daarvoor een korte vragenlijst ontwikkeld die je in circa 5 minuten kunt invullen. Doe je ook mee?

Question Title

* 1. Ben je...

Question Title

* 2. Wat is jouw leeftijd?

18 100
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. In welk beroep ben je hoofdzakelijk actief?

Question Title

* 4. Hieronder staan omstandigheden die voor jou van belang kunnen zijn waarom je momenteel (geheel of deels) als zzp’er werkt. Je kunt aangeven of je het er mee eens bent.

  Helemaal niet mee eens Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens N.v.t.
Ik hou van uitdaging in mijn werk
Ik werk in het familiebedrijf
Ik wil mijn eigen ambitie realiseren
Ik wil mijn eigen besluiten kunnen nemen en die uitvoeren
Ik wil werk en privé beter kunnen combineren
Ik wil zelf bepalen hoeveel en wanneer ik werk
Ik wil niet (meer) voor een baas werken
Mijn beroep wordt meestal als zelfstandige uitgeoefend
Ik kan geen geschikte baan vinden als werknemer (in loondienst)
Ik kan meer verdienen als zelfstandige
Ik werk al zo lang als zelfstandige dat het me lastig lijkt om in loondienst te gaan

Question Title

* 5. Ben je financieel afhankelijk van je bedrijf?

Question Title

* 6. Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor jou?

Question Title

* 7. Hieronder vind je een aantal onderwerpen van duurzame inzetbaarheid. Je kunt aangeven in hoeverre ze voor jou als zzp’er op dit moment van belang zijn.

  Heel onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Heel belangrijk
Mijn fysieke c.q. lichamelijke gezondheid
Mijn mentale c.q. geestelijke gezondheid
Vitaal zijn en met veel energie kunnen werken
Werkplezier
De balans tussen mijn werk en privé
Het inzetten van mijn competenties en kwaliteiten
Een gezonde werkdruk en werktempo
Beschikbaarheid van voldoende steun (bijv. emotionele steun, financiële steun)
Weinig belemmeringen in mijn werk (bijv. veel administratie, zorgtaken)
Het financiële succes (winst) van mijn bedrijf
Het inkomen voor mezelf (en mijn gezin)

Question Title

* 8. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan aan de ontwikkeling van je bedrijf? Je kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Question Title

* 9. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan aan je persoonlijke ontwikkeling? Je kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Question Title

* 10. Hieronder vind je een aantal onderwerpen voor bedrijfsontwikkeling. Je kunt aangeven in hoeverre ze voor jou in de komende jaren van belang zijn.

  Heel onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Heel belangrijk
Nieuwe en/of andere klanten en opdrachtgevers.
Nieuwe en/of andere adviseurs en experts in mijn netwerk
Versterking naamsbekendheid
Betere financiële resultaten
Sterkere positionering van mijn producten en bedrijf
Betere productiviteit
Digitalisering
Sociale impact
Verdienmodel
Uitbesteding van werkzaamheden

Question Title

* 11. Hieronder vind je een aantal onderwerpen voor persoonlijke ontwikkeling. Je kunt aangeven in hoeverre ze voor jou in de komende jaren van belang zijn.

  Heel onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Heel belangrijk
Nieuwe kennis en/of vaardigheden
Minder negatieve stress
Meer energie
 Betere balans tussen werk en privé
Meer efficiëntie in mijn werk
Meer werkplezier
Meer de eigen grenzen stellen en bewaken

T