U heeft een afspraak gemaakt voor een gesprek over samenwonen. Hieronder staat een aantal vragen. Wilt u deze vragen beantwoorden? Hiermee kunt u maar ook de notaris met wie u het gesprek heeft zich voorbereiden. De keus of en wat er op basis van uw antwoorden geregeld gaat worden, maakt u in het gesprek samen met de notaris. 

Question Title

* 1. Wat is op uw woonsituatie van toepassing?

Question Title

* 2. Wat is van toepassing op uw familiesituatie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Wat is van toepassing op uw werksituatie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Wat is van toepassing met betrekking tot uw pensioen?

Question Title

* 5. Welke bezittingen zijn van u samen?

Question Title

* 6. Heeft u al eens een testament gemaakt?

Question Title

* 7. Wat is voor u de belangrijkste reden om nu in gesprek te gaan met de notaris?

Question Title

* 8. Welke afspraken wilt u vastleggen in het samenlevingscontract? (meerdere antwoorden mogelijk)

T