Met het team van PÉRON Liftadvies willen we van u leren!

U als verantwoordelijke voor liftonderhoud en liftbeheermanagement heeft ongetwijfeld te maken met vraagstukken die u flink bezighouden. In het kader van ontwikkelingen en veranderingen van invullen van vraag en behoefte hebben we uw hulp nodig. Wilt u ons helpen door onderstaande vragen te beantwoorden? 

Als dank voor het invullen stellen we u 20 minuten liftmanagement kennis tijdens de ALV beschikbaar op uw locatie. Wanneer u geen gebruik maakt van deze aanbieding krijgt u een attentie toegestuurd. Mits u uw gegevens achterlaat. 

Question Title

* 1. Zou u willen dat u meer tijd beschikbaar heeft voor andere zaken dan liftonderhoudsvraagstukken?

Question Title

* 2. Waar gaat bij uw organisatie de meeste tijd aan verloren bij liftonderhoudsvraagstukken?

Question Title

* 3. Wist u dat we met live liftmanagement kennis delen voor lifteigenaren in de vorm van trainingen, workshops & seminars?

Question Title

* 4. Wist u dat we naast live evenementen ook online kennis delen via www.WikiLift.net?

Question Title

* 5. Welk deel van het onderhoudsbudget van uw organisatie wordt jaarlijks besteed aan liftonderhoud (totaal incl. onderhoudscontract, storingen, reparaties en renovaties (planmatig onderhoud))?

Question Title

* 6. Hoeveel tijd besteedt u wekelijks aan alle liftonderhoudsvraagstukken?

Question Title

* 7. Hoeveel tijd besteed u gemiddeld aan bijeenkomsten en trainingen om bij te blijven op het gebied van liftmanagement?

Question Title

* 8. Wanneer er een online kennisplatform is en u heeft daar toegang toe, wat zou voor u waardevolle kennis en informatie zijn?

  Niet interessant Minder interessant Waardevol Zeer waardevol Onmisbaar
Voorbeeld en model- overeenkomsten & onderhoudscontracten
Actuele ontwikkelingen normen voor veiligheid en dergelijke
Actuele ontwikkelingen liftbedrijven
Overzicht van liftbedrijven met specialiteiten, omvang, regio ed.
Videotrainingen over liftmanagement
Technische details liftonderdelen met foto's (kenmerken, toelichting levesduurverwachting)
Video- en geluidsopnames Live Liftmanagement trainingen
Korting op toegang Live Liftmanagement evenementen
1 uur Online advies dienstverlening / jaar
20 min. per jaar vraagbaak op ALV
4 x per jaar 30 min. telefonisch liftadvies / jaar

Question Title

* 9. Wanneer een online platform u 20% meer tijd oplevert en honderden euro's per jaar bespaart zou u gebruik maken van het online liftmanagement platform WikiLift.net?

Question Title

* 10. Omdat u de link heeft gevolgd en de antwoorden heeft ingevuld en verstuurt met de knop onderaan de pagina, komt u in aanmerking om gebruik te maken van de aanbieding:

Eén van onze adviseurs is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VvE 20 minuten persoonlijk beschikbaar om als vraagbaak vragen te beantwoorden over de stappen en keuzes bij liftonderhoud. Zodat er een gedegen plan wordt gemaakt waarmee alle aspecten worden belicht. Geef de datum van de ALV op in het betreffende invulveld zodat we een planning kunnen maken.

De voorwaarde om in aanmerking te komen is: wie het eerstkomt het eerst maalt. Is er over minder dan twee weken een ALV? neem dan direct contact op met 06-46001287 om de mogelijkheden door te nemen.

Wanneer u lifteigenaar bent of direct verantwoordelijke bent namens de lifteigenaar en u maakt geen gebruik van de mogelijkheid om liftmanagement deskundigheid bij de ALV te krijgen, dan krijgt u als dank voor het invullen een attentie thuisgestuurd. Dit kan alleen wanneer u uw gegevens hieronder invult. Hartelijk dank voor uw hulp. 

Vergeet niet uw gegevens in te vullen om de attentie te kunnen ontvangen. Let Op: De vragen kunnen maar één keer beantwoord worden. Zodra de enquêtevragen zijn verstuurd en er geen e-mail adres is opgegeven kunt u geen gegevens meer toesturen.

Heeft u toch de antwoorden al verzonden en u heeft nog vragen? Stuur dan een e-mail naar office@peron.nl   

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. Voor ons zijn de antwoorden van grote waarde. 

Met vriendelijke groet,

Péron van Stralen & het team van Péron Liftadvies

T