Informatie en voorwaarden

Inwoners die binnen de blauwe zone wonen kunnen een ontheffing aanvragen voor langdurig parkeren in de parkeerschijfzone (blauwe zone). Per huishouden kunt u maximaal één ontheffing krijgen, als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden.
  • U woont binnen een gebied waar de parkeerschijfzone van kracht is. Let op: voor De Traaij in Driebergen-Rijsenburg verstrekken wij geen ontheffing.
  • Per adres waar kamerbewoning is toegestaan worden maximaal twee ontheffingen verleend.
  • U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein (minimale afmeting 2,5 m bij 5 m). Voor een tweede of volgend voertuig waarvoor u geen eigen parkeergelegenheid heeft kunt u geen ontheffing aanvragen.
  • U bent eigenaar of houder (in geval van leasevoertuig) van het voertuig waarvoor u de ontheffing aanvraagt.
Wel of niet aanvragen
Met dit vragenformulier kunt u zelf beoordelen of het zinvol is om een aanvraag voor een ontheffing in te dienen. Is dat het geval dan verwijst de link u naar het juiste aanvraagformulier. Wilt u een wijziging van het kenteken op een bestaande ontheffing doorgeven dan kan dat ook via dit stappenplan.

U heeft al een ontheffing en u wilt nu een tweede
Per huishouden verstrekken wij één ontheffing waarop maximaal twee kentekens staan. Het kan dus zijn dat u al een geldige ontheffing heeft voor maar één kenteken maar dat wilt veranderen in twee kentekens. U vraagt dan een nieuwe parkeerontheffing aan en betaalt dan opnieuw de leges voor een aanvraag.

Verlengen
U kunt een ontheffing niet verlengen. Loopt de geldigheid van uw ontheffing af dan vraagt u een nieuwe ontheffing aan.

Kosten
U betaalt voor de aanvraag van een parkeerontheffing € 67,10. Ongeacht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Voor het wijzigen van het kenteken voor een bestaande ontheffing betaalt u € 50,35.

T