Vragenlijst: Jouw mening vinden wij belangrijk!

We willen graag weten wat je van de Sandwichcursus vond. Jouw opmerkingen kunnen ons helpen om dit soort scholingsdagen nog beter te organiseren. De vragenlijst bestaat uit 10 vragen. Vragen 2 en 3 gaan over hoe je de workshops hebt ervaren. Dus wat vond je van de inhoud? Hoe vond je de docent, materiaal etc.? De overige vragen gaan over de accommodatie en organisatie. Er is per vraag voldoende ruimte om je mening te geven. Alvast hartelijk bedankt voor het invullen!

Question Title

* 1. Hoe tevreden ben je over de Sandwichcursus in Dalfsen?

Question Title

* 2. Kruis hieronder aan welke workshops je op donderdag hebt gevolgd. Geef per workshop een cijfer, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden. Er is ook ruimte om je cijfer toe te lichten.

  Gevolgd Niet gevolgd
CASPIR 6
Basis Insulinetherapie /insuline in een notendop
COPD (stoppen ICS – zorgpad inhalatie medicatie)
Verdieping Insulinetherapie en nieuwe middelden (zoals SLGT-2 remmers)
Stoppen met roken
Praktijkvoering, o.a. zicht op je populatie m.b.v. praktijkdashboard in VIPLive
Laaggeletterdheid - basis
Laaggeletterdheid - verdieping
Met plezier achter de balie
TOP
ALK
Pubers en astma
Agressief gedrag in de praktijk

Question Title

* 3. Kruis hieronder aan welke workshops je op vrijdag hebt gevolgd. Geef per workshop een cijfer, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden. Er is ook ruimte om je cijfer toe te lichten.

  Gevolgd Niet gevolgd
IMIS-training
Chronische nierschade
E-health toepassingen
Patiënt in beweging
Welzijn op Recept
Polyfarmacie
ACP / Palliatieve Zorg
Leefstijl / (digitale) GLI
CVRM: AF en HF: de volgende stap
Werkdruk & timemanagement

Question Title

* 4. Wat vond je van de locatie, de sfeer, het eten en drinken in Hotel Mooirivier?

Question Title

* 5. Wat vond je van het avondprogramma: het entertainment (Zenboksen) en de pubquiz?

Question Title

* 6. Heb je tips voor de organisatie?

Question Title

* 7. Zou je volgend jaar weer komen?

Question Title

* 8. Welke onderwerpen zie je volgend jaar graag op het programma?

Question Title

* 9. Persoonlijke gegevens (optioneel)

T