Screen Reader Mode Icon
Wat fijn dat u zich als betrokken bewoner wilt aanmelden voor de werkgroep over de wijkwarmteplannen voor de wijken De Hoek, De Akkers-Centrum en Vogelenzang-Zuid. De werkgroep gaat het aankomende jaar regelmatig in gesprek met de gemeente en andere partners om een plan te maken, hoe, wanneer en onder welke omstandigheden we de wijken voor 2030 aardgasvrij-ready willen maken.

Wat houdt de bewonerswerkgroep precies in? 
Deze werkgroep zal intensiever en op regelmatige basis meedenken over het wijkwarmteplan voor De Hoek. De werkgroep bestaat uit bewoners, maar ook de gemeente en belangrijke partners schuiven regelmatig aan. De werkgroep gaat in gesprek over:  

Enerzijds de inhoud van het wijkwarmteplan
Allereerst kan de werkgroep aanvullingen geven op het Plan van Aanpak. Gedurende het proces bespreekt de werkgroep de tussenresultaten, dilemma's en keuzes. Als deelnemer van de werkgroep heeft u geen voorkeursstem in de uiteindelijke oplossing. Die afwegingen en uitkomsten van dit proces bepalen we samen met bewoners, gemeente en partners in de wijken. Wel heeft u invloed op het proces, helpt u met het voorbereiden van bredere bijeenkomsten (zoals het tegenlezen van stukken) en denkt op cruciale momenten met ons mee. 
En anderzijds het proces
We zoeken bewoners die willen meedenken en kunnen helpen bij het proces. Dat betekent dat u als werkgroep meedenkt over de invulling van het proces, of we nog op de goede weg zijn, activiteiten al uw buren en buurtbewoners bereiken en of er eventueel andere activiteiten nodig zijn om gezamenlijk tot een wijkwarmteplan te komen. Ook vragen we u mee te denken over de participatie en communicatie met de gehele wijk.  
 
Wat vraagt dit van u?  

We zoeken in de werkgroep bewoners die:  
  • Niet alleen gedreven zijn om mee te denken (dat bent u allemaal, hebben we gelukkig gemerkt), maar ook bereid om dat op regelmatige basis te doen, ongeveer één keer per maand, fysiek of digitaal; 
  • De projectgroep willen helpen om in contact te komen met bewoners uit de wijken en weten wat er speelt, doordat zij bijvoorbeeld zelf een groot netwerk hebben in de wijk(en); 
  • Graag het gesprek willen voeren over de oplossing: dat betekent niet dat u enthousiast moet zijn over een aardgasvrije wijk, maar wel dat u hierover constructief wilt meedenken;  
  • Mee willen denken over het proces (communicatie en participatie) en de techniek (hoe gaan we uiteindelijk keuzes maken?) 
  • U hoeft geen professional te zijn om mee te doen in de werkgroep: we zoeken vooral betrokken bewoners in de wijk.  
     
Ook als u niet wilt deelnemen aan deze werkgroep, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen we u ook regelmatig vragen mee te denken, zoals we dat eerder ook deden. Verder vergeten we alle overig bewoners natuurlijk niet. Ook hen gaan we via verschillende middelen de aankomende maanden uitnodigen om mee te denken.  

 
Question Title

* 1. Mijn naam is:

Question Title

* 2. Mijn e-mailadres is:

Question Title

* 3. Ik woon in:

Question Title

* 4. Mijn postcode is: 
(Deze vraag is optioneel, maar de postcodes geven ons meer inzicht over de spreiding van de deelnemers in de wijken) 

Question Title

* 5. Ik woon in een...

0 van 5 beantwoord
 

T