Horwath HTL verzorgt in opdracht van de Koninklijke Horeca Nederland - afdeling Den Helder een second opinion behoefteonderzoek voor de mogelijke ontwikkeling van hotel en horeca in het plan "De Kleine Werf" op Willemsoord in Den Helder. 
 
Om de vraagzijde van de hotelmarkt in de regio Den Helder zo accuraat mogelijk in beeld te brengen, verzoeken wij u een aantal cijfers te doen toekomen met betrekking tot historische en huidige resultaten. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet op individuele basis aan KHN, de gemeente of aan derden worden gecommuniceerd.
 
In totaal omvat de enquête 25 vragen.
 

T