• Français
  • Nederlands

Korte lezersenquête

Question Title

* 1. Hoe vaak leest u ons magazine?

Question Title

* 2. Wat vindt u van ons magazine?

Question Title

* 3. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen?

  Helemaal eens Eens Oneens Helemaal oneens
Het taalgebruik is prettig en goed te begrijpen.
Er staan voldoende artikels in het magazine.
Het magazine verschijnt voldoende frequent (3x per jaar).
De vormgeving van het magazine spreekt me aan.
Het magazine speelt voldoende in op de actualiteit.

Question Title

* 4. Welke rubrieken vindt u interessant?

Question Title

* 5. Zijn er rubrieken of onderwerpen die meer aan bod mogen komen?

Question Title

* 6. Zou u het fijn vinden om via het magazine ook een blik achter de schermen te krijgen van het bedrijf? (fotoreportage, een medewerker aan het woord,…)

Question Title

* 7. Hoe zou u het magazine het liefst willen ontvangen?

Question Title

* 8. Welk rapportcijfer geeft u ons magazine?

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Wat doet u met ons magazine na het lezen?

Question Title

* 10. Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties?

0 van 14 beantwoord
 

T