Question Title

* 1. Naam huisartsenpraktijk (niet verplicht)

Question Title

* 2. Voor welk FTO vult u deze vragenlijst in?

Question Title

* 3. Wat sprak jullie het meeste aan in dit FTO en waarom?

Question Title

* 4. Welke werkafspraken hebben jullie gemaakt naar aanleiding van dit FTO?

Question Title

* 5. Kwam de inhoud van het FTO overeen met jullie verwachtingen?

Question Title

* 6. Welke feedback (compliment of tip) willen jullie aan ons doorgeven?

Question Title

* 7. Indien u in aanmerking wenst te komen voor de cadeaubonnen, verzoeken wij u de onderstaande gegevens in te vullen en als bewijs een presentielijst met de namen en functie van de deelnemers te uploaden.

Question Title

* 8. Uploaden presentielijst

Alleen bestanden van het type PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Bestand kiezen

Question Title

* 9. Ruimte voor aanvullende opmerkingen

T