Screen Reader Mode Icon

Enquête onderzoek jeugdparticipatie in klimaatbeleid

Bedankt dat je de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen!

Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een onderzoek van Stichting Alexander en Save the Children naar klimaatinitiatieven waarin jeugd participeert in Nederlands klimaatbeleid.

In de vragenlijst zullen we je vragen stellen over de organisatie (dit kan ook zijn het initiatief/de werkgroep/de club) waarbij je betrokken bent. We vragen naar achtergrondkenmerken en naar de rol en invloed van jongeren binnen de organisatie.

Mocht je nog vragen hebben voor of tijdens het invullen van de vragenlijst, dan kun je contact opnemen met Margriet van Wetering.
Mail: vanwetering@st-alexander.nl
Telefoon: 0620318887

Question Title

* 1. Bij welke organisatie ben jij betrokken? (als je bij meerdere organisaties betrokken bent, vul deze vragenlijst in voor de organisatie waarbij je het meest actief bent).

Question Title

* 2. Wat is het doel van de organisatie?

Question Title

* 3. Geef een omschrijving van jullie doelgroep en/of leden van jullie organisatie (denk aan: leeftijd, opleidingsniveau, woonplaats, etc.)

Question Title

* 4. Hoe zijn jullie ontstaan? Vanuit wie kwam het initiatief?

Question Title

* 5. Op welke onderwerpen richten jullie je?

Question Title

* 6. Welke activiteiten organiseren jullie?

Question Title

* 7. Worden jullie ondersteund? (denk aan begeleiding, financiering, faciliteren, etc.)

0 van 21 beantwoord
 

T