Test uw kennis over de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (Pallialine, 2018)

Gevorderd hartfalen is een complex klinisch syndroom met een onzekere levensverwachting, een grillig ziektebeloop en een slechte prognose. De symptoomlast bij hartfalen is erg groot en zorg gericht op palliatie heeft nog weinig aandacht. Op basis van diverse onderzoeken kan geconcludeerd worden dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk verbetert. De bewustwording van het belang van palliatieve zorg bij hartfalen en de implementatie van de richtlijn heeft nu de volle aandacht van de werkgroep. 

Test uw kennis over hartfalen in de palliatieve fase en maak de e-casus.

T