Zijn wij een match?

De antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld en in géén geval met derden gedeeld. Beloofd!

DMK is een exclusief paramedisch huid concept. De selectie van instituten en samenwerking met artsen zijn gebaseerd op een aantal pijlers om de DMK uitstraling en de hoogwaardige dienstverlening naar de cliënten toe te verzekeren. 

Question Title

* 1. Wat is jouw functie ?

Question Title

* 3. Welk(e) merk(en) gebruikt u momenteel in het instituut?

Question Title

* 4. Welke van onderstaande opleiding(en) heb jij succesvol afgerond?

Question Title

* 5. Welke van de onderstaande behandelingen zijn beschikbaar in het instituut?

Question Title

* 9. Waarom zou je met DMK in jouw instituut willen werken? (Motiveer je antwoord zo goed mogelijk) 

Question Title

* 10. Contactinfo

T