VRAGENLIJST CORONACRISIS IN NEDELANDSE BEDRIJVEN

Door middel van deze korte vragenlijst willen we inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis  op jouw onderneming. Deze informatie delen we (met respect voor privacy van jou als ondernemer) met beleidsmakers en bestuurders opdat goed onderbouwd beleid kan worden gemaakt en snelle maatregelen genomen kunnen worden.

De uitkomsten en inzichten van deze inventarisaties zullen we wekelijks communiceren en actualiseren via de website van het lectoraat - www.limburginnoveert.nl.

Question Title

* 1. Hoeveel medewerkers werken in uw organisatie?

Question Title

* 5. Ben je lid van een werkgeversvereniging?

Question Title

* 6. Er volgen nu 8 vragen over de impact van het coronavirus op je bedrijf.
In welke mate typeer je de impact van het corona-virus op jouw bedrijf tot nu toe?

Question Title

* 7. De aard van de impact op mijn bedrijf is de volgende (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 8. Hoe hoog schat u de financiële schade in van uw bedrijf als gevolg van de coronacrisis?

Question Title

* 9. Wanneer kom je, op basis van je huidige inschatting, in financiële problemen? Over:

Question Title

* 10. In het kader van de coronacrisis heb ik als ondernemer behoefte aan (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 11. Welke maatregelen heb je zelf de afgelopen dagen genomen in het kader van de coronacrisis (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 12. Hoe typeer je jouw sentiment rondom deze coronacrisis?

Question Title

* 13. Als je verder geïnformeerd wil worden  over de resultaten en/of genomen maatregelen naar aanleiding van deze scan, kun je hieronder je emailadres invullen.

Question Title

* 14. Erg veel dank voor je medewerking.
De uitkomsten en inzichten van deze inventarisatie zullen we wekelijks communiceren en actualiseren via de website van het Zuyd-lectoraat Innovatief Ondernemen - www.limburginnoveert.nl.
We wensen je veel sterkte en succes toe.
Indien je wenst, kun je hieronder kun je nog een opmerking of vraag vermelden.

T