Start


Dit is de eindtoets die hoort bij de module ‘Informatiebeveiliging en Privacy’. Deze toets bestaat uit vier onderdelen die relateren aan de vier trainingen:

Persoonsgegevens (11 vragen)
Veiligheid (8 vragen)
Digitale informatie & communicatie (9 vragen)
Digitaal beleid ’s Heeren Loo (7 vragen)*
 
In totaal bestaat de toets uit 35 vragen.

Voor elke vraag kun je punten behalen. Deze punten worden berekend in een percentage, gebaseerd op het aantal goede. Bij een score van 55% of hoger heb je een voldoende en de toets behaald.

*Let op: Het onderdeel Digitaal beleid ’s Heeren Loo is alleen bedoeld voor medewerkers van ’s Heeren Loo. Ben je geen medewerker van’s Heeren Loo dan vul je hierbij elke vraag de antwoordmogelijkheid: ‘n.v.t - ik ben geen medewerker van ’s Heeren Loo’. in. Dit onderdeel wordt dan niet meegerekend voor de totstandkoming van je eindcijfer.  

Bij een score van minder dan 55% op het totaal heb je een onvoldoende voor de eindtoets. Bekijk dan welk onderdeel of onderdelen je nog onvoldoende beheerst. Doorloop deze  training(en) opnieuw.  Bespreek je resultaten ook met je leidinggevende.

T