Welkom bij de verkeersenquête van de ouderraad van het Sint Jozefscollege

Beste Ouder,

Dat de school van onze kinderen op een veilige manier en vlot bereikbaar is, is een gedeelde zorg : van u als ouder, maar ook van de schooldirectie, de leerkrachten en het beleid. 
De ouderraad van onze school wil daarom met jullie zoeken naar concrete voorstellen die het onze kinderen mogelijk moeten maken om zo veilig en zelfstandig mogelijk naar school te komen. Het is de bedoeling - om samen met zoveel mogelijk Aalsterse scholen - het mobiliteitsplan van de stad Aalst in de juiste richting te sturen.

Om rekening te kunnen houden met jullie verzuchtingen en bedenkingen, vragen we jullie om deze enquête in te vullen tegen uiterlijk 3 mei 2015.

Opgelet, deze enquête behelst enkel het grondgebied Aalst. 

De informatie wordt anoniem verwerkt.

Hartelijk dank voor deelname aan onze enquête. Uw feedback is belangrijk.


Vriendelijke groeten,

De voorzitters van de ouderraden 

T