INLEIDING

De vragenlijst richt zich op 8 aspecten van portfoliomanagement. We vragen de deelnemers naar hun perceptie op portfoliomanagement binnen hun organisatie. Naast portfoliomanagement vragen we ook naar de invloed van duurzaamheid op het portfolio en de menselijke samenwerking rondom portfoliomanagement.

In deze vragenlijst wordt de term 'initiatieven' gebruikt. Hieronder verstaan we veranderingen, ongeacht de werkvorm waarin deze veranderingen plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld projecten, programma's en agile werkvormen).

Onder portfoliomanagement verstaan we het definiëren en managen van het geheel aan initiatieven (projecten, programma’s, agile initiatieven, overige activiteiten) zodat op een wendbare en effectieve wijze de strategische doelen van de organisatie worden gerealiseerd.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

T