Omschrijving van het onderzoek

Dit onderzoek is een vergelijkend onderzoek naar de mentale gezondheid van diabetes patiënten met en zonder diabetische voetwond en gezonde vrijwilligers.


Opdrachtgever: Universiteit Utrecht.

Onderzoeker: Dr. Joris C Verster

Doel: Doel van de enquête is meer te weten te komen over hoe u zich voelt. Uw gegevens zullen worden vergeleken met die van patiënten met diabetes.

Deelname: U kunt deelnemen aan de enquête als u 18 jaar en ouder bent, gezond, diabetes heeft, en niet behandelt wordt voor een diabetische voetwond (ulcer).

Procedures: Als u besluit deel te nemen gaat u een reeks vragen beantwoorden. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Deelname is vrijwillig en u kunt zonder opgaaf van redenen te allen tijde de enquête beëindigen.

Risico’s & Anonimiteit: Uw identiteit is 100% anoniem en de door u verschafte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Voor informatie over uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer of Utrecht University: privacy@uu.nl

Ethische toetsing: Het onderzoek is goedgekeurd door de Science-Geosciences Ethische Commissie (SG-ERB) van de Universiteit Utrecht.

Contact: Heeft u vragen over deze enquête, neem dan contact op met:

Dr. Joris C Verster. Universiteit Utrecht, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Divisie Farmacologie, David de Wied gebouw, Universiteitsweg 99, 3584CG Utrecht, Tel. 030-2536909, E-mail: j.c.verster@uu.nl

Of de onafhankelijke deskundige: Dr Karin Slot: k.slot@uu.nl 

Question Title

* 1. Geef aan of u aan het onderzoek wilt deelnemen. Door ‘akkoord met deelname’ aan te vinken gaat u ermee akkoord dat uw antwoorden gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

 
17% of survey complete.

T