Welkom

Deze enquête heeft als doel bezoekcijfers en kengetallen van erfgoedorganisaties en musea in Gelderland te verzamelen.
De kengetallen geven waardevolle management- en marketinginformatie, waarmee we trends kunnen aantonen en stakeholders kunnen overtuigen van de (economische) waarde van erfgoed en musea in Gelderland. Ons streven is om de gegevens eens per twee jaar te verwerken in een geanonimiseerd rapport dat aan u en de leden van Erfgoed Gelderland ter beschikking wordt gesteld. De gegevens kunnen door Erfgoed Gelderland intern worden gebruikt. Bezoekcijfers worden openbaar gemaakt via de website van Erfgoed Gelderland.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Zorg dat u uw jaarverslag en jaarrekening van 2016 bij de hand heeft om gegevens op te zoeken. Let op: u kunt uw antwoorden niet tussentijds opslaan. Om dat punt te ondervangen wordt de vragenlijst ook als PDF meegestuurd.

Vertegenwoordigt u meerdere instellingen? Vul dan per instelling een enquête in. Voor meer informatie over het invullen van de enquête en het verzamelen van gegevens kunt u terecht op de website van Erfgoed Gelderland: toelichting Gelderse Erfgoedmonitor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno Stam, adviseur, a.stam@erfgoedgelderland.nl, 06-47552427.

T