Invoering

Deze vragenlijst is bedoeld voor zorgverleners die werken met mensen met diabetes. Het doel van de vragenlijst is om te begrijpen welke impact de pandemie van COVID-19 had op de preventie en behandeling van diabetes en de complicaties ervan, voor mensen met diabetes die COVID-19 ontwikkelden en voor degenen die dat niet hebben gedaan, en om te identificeren wat goed werkt en wat kan worden verbeterd. Deze vragenlijst is volledig anoniem en wordt afgenomen in overeenstemming met de GDPR-voorschriften.

Deze enquête zal ons helpen inzicht te krijgen in de diabeteszorg die in de hele Europese regio wordt geleverd tijdens de COVID-19-pandemie en aanbevelingen bieden voor verbeterde diabetespreventie en -zorg, in het algemeen en specifiek gericht op toekomstige pandemieën.

T