Question Title

* 1. Waar woont u?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Om een duurzame leefomgeving te creëren, stelt de gemeente voor om alle klimaatopdrachten en ambities op een logische manier met elkaar te verbinden, maakt de gemeente één programma. Dit klimaatprogramma bestaat uit vijf onderwerpen: de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering. Met welk van deze termen bent u bekend? (meerdere opties aanvinken is mogelijk)

Question Title

* 4. Waar vindt u dat de gemeente het meest op in moet zetten t.a.v. klimaatbeleid? [maximaal 2 keuzes mogelijk]

Question Title

* 5. Het ambitiedocument onderscheidt twee ambitieniveaus. Het gaat om een basis-niveau en een plusniveau. Het basis-niveau houdt in dat de gemeente alleen de wettelijke taken op het gebied van klimaat uitvoert zoals bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van gebouwen en een plan voor klimaatadaptatie maken. Het plus-niveau betekent dat de gemeente méér doet dan wat vanuit de Rijksoverheid wordt opgedragen en vraagt daarom een hogere investering. Dit betekent dat de gemeente andere zaken minder kan doen of dat uw gemeentelijke belasting omhoog gaan. Mijn voorkeur:

Question Title

* 6. De gemeente heeft in het ambitiedocument uitgangspunten benoemd die samen een visie vormen op hoe ze de doelen wil halen. De uitgangspunten staan hieronder benoemd. Welke uitgangspunten spreken u het meeste aan? (maximaal twee antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Heeft u aanvullingen?

Question Title

* 8. Waar ziet u voor uzelf een rol als het gaat om een duurzame toekomst? (max 2 keuzes)

Question Title

* 9. Waar maakt u zich het momenteel het meeste zorgen over als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen? [open vraag]

Question Title

* 10. Wat is uw e-mailadres?

T