Beleggers Belangen enquête over duurzaamheid

Question Title

* 1. Duurzame beleggingen zijn voor mij (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Hoe belangrijk is het aspect duurzaamheid in uw belegingsbeslissingen?

Question Title

* 3. Duurzame beleggingen zijn

Question Title

* 4. Hoe denkt u over deze stelling: als een belegging duurzaam is, neem ik genoegen met minder rendement.

T