De Mini-Mental State Examinition is een vragenlijst die gebruikt wordt voor het onderzoeken van cognitieve beperkingen bij een oudere.
 
Elk goed antwoord is 1 punt waard - aan het eind telt u alle punten op
 
 

Question Title

* 1. Oriëntatie Tijd en PlaatsWelke maand, welk jaar, welke datum, welke dag en tijd is het nu?

Welk land zijn we, welke provincie, welke plaats, welk huis en welke kamer?

Question Title

* 2. Registratie

Noem 3 voorwerpen (ei, lepel en appel). Vraag de persoon om die te herhalen. Over enkele minuten worden ze opnieuw gevraagd.

Question Title

* 3. Calculatie en oplettendheidVraag de persoon van de 100 zeven af te trekken en van wat overblijft weer zeven aftrekken en zo doorgaan tot ik stop zeg?
(Herhaal eventueel 3 maal als de persoon stopt, herhaal dezelfde instructie,
geef maximaal 1 minuut de tijd) 100  -  93  86  79 65 58

Question Title

* 4. Herinneren

Vraag om de drie objecten van vraag 2

Question Title

* 5. TaalWat is dit? En wat is dat?
(Wijs een pen en een horloge ( of ander voorwerp )  aan. Eén punt voor elk goed antwoord)

Question Title

* 6. Wil je de volgende zin herhalen: "Geen nee en geen ja maar." 
(Eén punt als de complete zin goed is)

Question Title

* 7. Geef 3 opdrachten;1. Plaats een vinger op jouw neus,
2. Raak jouw oor aan
3. Doe jouw ogen dicht.

Question Title

* 8. Vraag de persoon om de volgende zin te lezen en uit te voerenDoe je ogen dicht 

Question Title

* 9. Laat de persoon een zin opschrijven; kijk of er een werkwoord en onderwerp in de zin zit

Question Title

* 10. KopierenVraag de persoon om het volgende figuur na te tekenen

T