Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Het voortouw nemen bij de energietransitie (afscheid nemen van fossiele brandstoffen zoals aardgas en benzine) en keuzes maken die in de toekomst goed zijn voor het klimaat (bijvoorbeeld hoe woningen moeten worden verwarmd) is vooral een taak van:

inwoners en ondernemers de overheid
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Beek moet de komende jaren aan maatregelen voor het tegengaan van wateroverlast, hittestress en droogte (als gevolg van extreem weer)

de allerhoogste prioriteit geven minder prioriteit geven dan aan andere belangrijke opgaven (zoals de energietransitie, transitie van de woningvoorraad en een duurzamere mobiliteit)
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Beek moet de komende tien jaar in het buitengebied vooral inzetten op

De ontwikkeling en versterking van landbouw ten behoeve van onze voedsel-voorziening De ontwikkeling en uitbreiding van natuur en groen voor meer biodiversiteit De ontwikkeling van zonneparken voor het opwekken van duurzame energie
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Beek moet zichzelf de komende tien jaar gaan profileren als:

groene poort naar het heuvelland en aansluiting zoeken bij de Heuvelland gemeenten economische gemeente en een intensievere samenwerking met Maastricht en Sittard-Geleen opzoeken.
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Om van A naar B te komen wil ik de komende tien jaar vooral gebruikmaken van:

auto fiets/elektrische fiets openbaar vervoer
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Parkjes, perken en overige groenvoorzieningen in de wijken

mogen opgeofferd worden om ruimte te maken voor woningen waar behoefte aan is moeten we behouden en waar mogelijk uit-breiden om het karakter en de kwaliteit van onze woonomgeving te behouden en om in te zetten tegen wateroverlast en hittestress
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Vergroenen en meer bomen planten doen we vooral

in de bebouwde kernen om onze woonomgeving aantrekkelijker te maken en als maatregel tegen wateroverlast en hittestress. Waar het niet anders kan ten koste van bijvoorbeeld parkeerplaatsen buiten de bebouwde kom, waar meer ruimte is, voor een aantrekkelijker landschap en voor meer biodiversiteit
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Voor wat betreft het vervoer met de auto

blijf ik het liefst zo lang mogelijk rijden in mijn benzine of diesel auto rijd ik binnen nu en 10 jaar het liefst in een eigen elektrisch aangedreven auto hoef ik geen eigen auto meer als ik in mijn buurt altijd kan beschikken over een elektrische deelauto
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
0 van 8 beantwoord
 

T