Question Title

* 1. De vragenlijst kunt u anoniem invullen. We willen wel graag weten of u de vragenlijst als werkgever / vanuit een bedrijf invult, of dat u een opleiding vertegenwoordigt. Geef dat hieronder s.v.p. aan:

Question Title

* 2. Voor werkgevers/bedrijven: hoeveel mensen werken er in uw organisatie?
Voor opleidingen: hoeveel studenten volgen uw opleiding?

Question Title

* 3. Hoe groot schat u het percentage in van mensen in uw organisatie met één of meerdere eigenschappen van AD(H)D, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid etc? (Geef dus een getal dus 0 en 100).

Question Title

* 4. Welke positieve kwaliteiten van mensen met een ”bijzonder brein” ziet u in de praktijk?

Question Title

* 5. In hoeverre worden de kwaliteiten van mensen met een bijzonder brein in uw organisatie benut? Wilt u een cijfer geven van 1 (niet) tot 10 (optimaal)? U mag een toelichting geven…..

Question Title

* 6. Voor werkgevers/bedrijven: denkt u dat u werknemers met bijzondere (brein) eigenschappen op een beter bij hen passende manier zou kunnen inzetten?
Voor opleidingen: denkt u dat studenten met bijzondere (brein) eigenschappen op een beter bij hen passende manier leerstof kan worden aangeboden?

Question Title

* 7. Wanneer u denkt dat er verbetering mogelijk is, aan welke verbetering denkt u dan in eerste instantie?

Question Title

* 8. Voor werkgevers/bedrijven: welke belemmeringen ondervindt u bij het inzetten van mensen met bijzondere (brein) eigenschappen in uw bedrijf? Hoe zouden die belemmeringen moeten worden aangepakt?
Voor opleidingen: welke belemmeringen ondervindt u bij het aanbieden van leerstof  van/aan mensen met bijzondere (brein) eigenschappen? Hoe zouden die belemmeringen moeten worden aangepakt?

Question Title

* 9. Welke belangrijke vraag mbt dit onderwerp hebben we nog niet gesteld? (en wat is volgens u het antwoord daarop?)

T