Stakeholder inventarisatie

Momenteel zijn de universiteiten die zich hebben verenigd in het Watertoren-overleg de NWA-route voor Sport & Bewegen aan het herdefiniëren, in nauwe afstemming met de HBO’s en UMC’s. Daarvoor zijn 3 thema’s geïdentificeerd die worden vormgegeven in 3 ‘NWA Roadmaps 2030 voor Sport en Bewegen’. Deze roadmaps hebben betrekking op de thema’s:

1. Healthy Generation 2030

2. Lifestyle as Medicine

3. Moving Smarter & Better

Via deze Roadmaps 2030 wordt o.a. ingezet op het vergroten van de sociaal-maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Daartoe zullen de consortia van deze roadmaps in de komende periode verder worden uitgebreid met stakeholders uit de beroepspraktijk, het sociaal-maatschappelijke veld en het bedrijfsleven binnen het domein sport en bewegen.

We willen u vragen bestaande initiatieven betrekking hebbend op bovenstaande thema’s met ons te delen. U kunt drie projecten aandragen, waarvan u zelf de trekker bent. I.v.m. AVG-richtlijnen, gelieve de surveylink door te sturen naar anderen, voor het invullen van hun eigen persoonlijke informatie. 

Hartelijk dank alvast  voor uw bijdrage, 

Koen Lemmink, Peter Beek, Willem van Mechelen en Aarnout Brombacher 

Voor meer informatie: danielle@innofius.com

Question Title

* 1. Contactpersoon

Question Title

* 2. Project

Question Title

* 3. Kunt u aangeven hoe relevant dit project is voor de roadmap?

Question Title

* 4. Project

Question Title

* 5. Kunt u aangeven hoe relevant dit project is voor de roadmap?

Question Title

* 6. Project

Question Title

* 7. Kunt u aangeven hoe relevant dit project is voor de roadmap?

Question Title

* 8. Hierbij ga ik akkoord met verstrekking van mijn persoonlijke informatie, in relatie tot de richtlijnen van AVG. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor het opbouwen van de Roadmaps 2030. De gegevens zullen 1 jaar worden bewaard voor de duur van het NWA-project (2021)

T