KANDIDATUUR

Wil jouw club zich graag kandidaat stellen voor de organisatie van één of meerdere wedstrijden DANS en/of DEMO? Vul dit formulier dan zo nauwkeurig mogelijk in vóór 17 februari 2020! Enkel volledig ingevulde kandidaturen worden aanvaard.

Question Title

* 1. Clubnaam

Question Title

* 2. Naam contactpersoon

Question Title

* 3. E-mailadres contactpersoon

Question Title

* 4. GSM nummer contactpersoon

Question Title

* 5. Stelt zich kandidaat voor de organisatie van een wedstrijd DANS 

Question Title

* 6. Voorkeursdatum wedstrijd

INFRASTRUCTUUR

Question Title

* 7. Naam van de locatie

Question Title

* 8. Adres van de locatie (Gelieve dit volledig in te vullen)

Question Title

* 9. Vink aan wat van toepassing is. 
Opgelet! Indien de voorgestelde zaal niet voldoet aan deze minimumvereisten wordt deze kandidatuur niet weerhouden.

SAMENWERKING CLUB - GYMNASTIEKFEDERATIE

Question Title

Afbeelding
Taakverdeling:

De Gymnastiekfederatie staat in voor de administratieve voorbereiding van de wedstrijden (inschrijvingen, opmaak dagindelingen en rotaties, jurypanels …). Daarnaast voorziet zij de wedstrijddocumenten (rotatievolgordes, wedstrijdbladen, …), het wedstrijdmateriaal (zoals medailles, toegangstickets, tafellakens, spandoeken, protocolkussentjes, …) en het scoresysteem. Enkel voor de Best Show Teams Finale zorgt de federatie voor het gymnastiekmateriaal.

 

Als organiserende club ben je verantwoordelijk voor de volledige praktische organisatie van de wedstrijd en de hieraan verbonden kosten (zaalhuur, op- en afbouw, medewerkers, voorziening bijkomend gymnastiekmateriaal (verplichte verende opwarm- en wedstrijdvloer bij demowedstrijd), belichting, catering, voorziening aandenkens juryleden - aandenkens voor gymnasten is vrijblijvend maar biedt een meerwaarde, ophalen & terugbrengen wedstrijdmateriaal op de federatie volgens de afgesproken tijdstippen, lokale communicatie en promotie, EHBO, prijzengeld Best Show Teams Finale…). Gymfed organiseert per discipline een infovergadering in het najaar. Je staat daarnaast ook in voor de bediening van het scoresysteem, hiervoor wordt door de Gymfed een opleidingsmoment voorzien.

 

Het volledige draaiboek voor de verschillende Dans- en/of Demo-activiteiten kan je opvragen bij de organisatiecoördinator Dans en Demo: Annelies Raman, anneliesraman@gymfed.be, 09-243 12 08.
MOTIVATIE – ORGANISATIE-ERVARING – BETROKKENHEID BIJ DE FEDERATIE

Question Title

* 10. Geef hier jouw motivatie weer voor deze kandidatuur:

Question Title

* 11. Heeft jouw club al ervaring in het organiseren van wedstrijden? Geef hier kort weer op welke ervaring(en) jouw club een beroep kan doen:

Question Title

* 12. Indien jouw club momenteel reeds samenwerkt met de Gymfed, vb. als regioclub, lid van een denkcel of werkgroep, … geef dit dan hier weer:

EXTRA INFO

Question Title

* 13. Stelt jouw club zich ook nog kandidaat voor een organisatie binnen een andere discipline, geef dit dan hier aan:

Question Title

* 14. Andere bemerkingen:

TOT SLOT

Midden maart informeren we je over de toegekende organisatie(s). NIEUW! Ook het contract en bijhorende draaiboek zullen  meegestuurd worden. Het contract dient eind maart getekend terug gezonden te worden, zo niet vervalt de toekenning.

Heb je alles correct ingevuld? Dan kan je het formulier nu beëindigen en inzenden. We sturen je een ontvangstbevestiging van zodra we de kandidatuur ontvangen hebben.

T